W&Z neemt binnenvaartproject tussen Vlaanderen en Donau-regio weer op

Vlaamse waterwegbeheerder W&Z blaast het in 2008 stopgezette ILDE-project (Intermodal Links to the Danube Estuary) nieuw leven in. Samen met de haven van Baja in Hongarije gaat het een testproject opzetten voor de binnenvaart tussen beide regio’s.

Voor het oorspronkelijke project dat in 2006 werd opgestart, was ook een proefvaart voorzien. Eén van de partijen die toen mee op de kar sprong, was het Gentse Agro-Maas. Daarnaast meldde zich nog een tweede Vlaamse speler, namelijk shortsea rederij Fast Lines, die zou instaan voor het shortsea-traject tussen Gent en Constanta aan de Zwarte Zee. In Constanta zou een lokale partner het binnenvaartvervoer naar de Donauhavens op zich nemen. Wegens de economische crisis werd het project toen echter afgeblazen.

Opportuniteiten

Volgens Lynn Eyckmans, projectverantwoordelijke ILDE bij W&Z, kwam begin 2013 vanuit de markt de vraag om het project weer op te starten. De binnenvaartsector zag heel wat opportuniteiten in het Donaugebied en meer specifiek in Hongarije.

W&Z liet daarom een update make van de marktpotentieelstudie van 2008. Daarbij werd rekening gehouden met de handelsvolumes tussen België, Nederland en Hongarije. Zowel in Vlaanderen en Nederland als in Hongarije werden enquêtes gehouden bij bedrijven, scheepsbevrachters en logistieke operatoren. Daaruit bleek dat er een groot potentieel is voor de binnenvaart, voornamelijk in de sectoren landbouw, afval en chemie. Deze sectoren vervoeren aanzienlijke volumes over de weg die gemakkelijk veel goedkoper en milieuvriendelijker via de binnenvaart kunnen worden vervoerd.

Op basis van de resultaten van de enquête wil W&Z samen met de haven van Baja een binnenvaarttest organiseren om het marktpotentieel van bijna 180.000 ton of 9.000 vrachtwagenladingen en op termijn tot 280.000 ton, naar het water over te hevelen. Vorige week werd hiervoor al een conferentie georganiseerd met geïnteresseerde partijen in Baja. In april vindt een gelijkaardig evenement in Vlaanderen plaats. In de oorspronkelijke studie was sprake van meer dan 600.000 ton aan goederenstromen tussen Vlaanderen en de Donau-regio.

Binnenvaart of shortsea

Volgens Eyckmans zijn er dit keer meer partijen die het hele traject met de binnenvaart willen afleggen in plaats van een deel shortsea tot de Zwarte Zee en van daaruit met binnenschepen op de Donau. “Die keuze zal afhangen van de geïnteresseerde partijen, maar momenteel lijkt er meer interesse voor een volledig binnenvaarttraject”, aldus de projectverantwoordelijke. Nochtans vertoont het traject via de Rijn en de Donau nog verschillende bottlenecks voor de binnenvaart.

De oorspronkelijke projectpartner Agro-Maas werd inmiddels geïntegreerd in de Franse binnenvaartgroep CFNR, maar die toont volgens Eyckmans geen interesse in het project.

Geïnteresseerde partijen hebben tot juni de tijd om zich te melden.