W&Z gestart met bouw nieuwe sluis in Aalst

In Aalst is de officiële aftrap gegeven van de werken voor de bouw van een nieuwe sluis en stuw op de Dender. Die passen in een opwaardering van de rivier waarin Aalst het raakpunt tussen een vaarweg van klasse IV en een van klasse I wordt.

In Aalst heeft de belangrijkste investering betrekking op de vervanging van de anderhalve eeuw oude stuw en sluis door gloednieuwe infrastructuur, die ook borg moet staan voor een betere waterbeheersing. De werken zullen een vijftal jaar duren en 28 miljoen euro kosten.

De nieuwe sluis en stuw komen zowat een kilometer meer stroomopwaarts te liggen. Ze worden naast de huidige loop van de Dender aangelegd om in een later stadium met de rivier verbonden te worden. Daar horen ook een bochtafsnijding en een verdieping van de Dender op het tussenliggend pand bij. Pas daarna wordt het bestaande, maar volledig verouderde sluiscomplex afgebroken.

De nieuwe sluis wordt niet groter dan de huidige, maar zorgt wel voor meer bedrijfszekerheid.

Stroomopwaarts van Aalst blijft de Dender een klasse I-vaarweg voor schepen van 350 ton. Stroomafwaarts wil Waterwegen & Zeekanaal eenrichtingsverkeer voor schepen van 1.350 ton (klasse IV) mogelijk maken om het goederentransport over het water te stimuleren. Momenteel beantwoordt de benedenloop van de zijrivier van de Schelde aan klasse II (tot 650 ton). De opwaardering houdt onder meer de vervanging van de sluis van Denderbelle in.