Weyts: “Doorrekenen kilometerheffing kan niet”

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, kan het niet dat de vervoerders de kilometerheffing doorrekenen naar de klanten. Deze uitspraak tijdens de persconferentie zou wel eens zuur onthaald kunnen worden door de transporteurs.

Tijdens de persconferentie van dinsdag benadrukte Weyts dat de flankerende maatregelen aan Vlaamse kant voorzien in een vermindering van de lasten van de vervoerders voor een totaal bedrag van 104 miljoen euro. Dat zijn een verlaging van de verkeersbelasting voor de zware voertuigen (5 miljoen); een afschaffing van de verkeersbelasting voor de voertuigen tot 12 ton (4 miljoen); de afschaffing van het Eurovignet (55 miljoen); en een vermindering van de directe en indirecte loonlast (40 miljoen). “Tevens gaan ongeveer 100 miljoen naar extra investeringen in het wegennet. Daar komt nog het flankerend beleid bij”, zei hij.

Daartegenover staat dat de Belgische vervoerders naar verwachting 141 miljoen aan kilometerheffing zullen betalen. “Dit bedrag wordt dus grotendeels gecompenseerd door de vermindering van de lasten voor de vervoerders. Het kan dus niet zijn dat de vervoerders de kilometerheffing doorrekenen naar de klanten”, stelde Weyts.

1.250 tegenover 7.000 euro

In wegvervoerkringen reageert men zeer kritisch op deze verklaring, al was het maar dat men de bewering aanvecht dat het Eurovignet wordt afgeschaft. Er werd al meermaals op gewezen dat de vervoerders die naar Nederland en Luxemburg rijden, nog steeds het Eurovignet zullen moeten betalen. Dat betekent dat zij een concurrentieel nadeel zullen hebben tegenover de Nederlandse en Luxemburgse vervoerders, vermits die het vignet toch al betalen.

Volgens Michael Reul, secretaris generaal van UPTR, heeft men uitgerekend dat de kilometerheffing gemiddeld 7.000 euro per jaar zal kosten, tegenover het huidige bedrag van 1.250 euro voor het Eurovignet. “Voor de vervoerders die op Nederland en Luxemburg rijden - en het zijn er heel wat - zal de kost zelfs oplopen tot 8.250 euro per jaar, vermits zij toch een Eurovignet zullen moeten kopen.”

“Zelfs met de vermindering van de lasten die Weyts belooft, komt men tot een zeer hoge meerkost. Het kan volgens ons dus niet anders dan dat die meerkost moet doorgerekend worden aan de verladers en de opdrachtgevers”, zei Reul aan Flows. De drie wegvervoersorganisaties stuurden overigens al een modelbrief naar hun leden, waarmee die de prijsverhoging kunnen aankondigen aan hun klanten.