Weinig hoerageroep Febetra over stemming ‘mobility package’

De stemming in het Europees Parlement over het mobiliteitspakket kan bij wegvervoerfederatie Febetra enkel op applaus rekenen voor wat de wetgeving voor bestelwagens betreft. Op het vlak van cabotage, detachering en tachograaf is er geen hoerageroep.

Na de stemming zegt Febetra zich te kunnen vinden in het feit dat de detacheringsregels gelden van dag één bij zowel cabotage, crosstrade als bij een nationale rit over de weg in het kader van gecombineerd vervoer. Het feit dat transit en bilateraal vervoer zijn uitgesloten, betekent bovendien dat voor de Belgische vervoerders die actief zijn op Frankrijk en Duitsland, een pak administratieve rompslomp wegvalt. “Van een gelijk speelveld is echter nog altijd geen sprake, zelfs als het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ scrupuleus wordt nageleefd, vermits de sociale lasten in het land van herkomst verschuldigd blijven”, is de federatie kritisch.

Cabotage

Over de cabotageregels is Febetra helemaal niet te spreken. De drie dagen onbeperkt caboteren gevolgd door een verplichte terugkeer van het voertuig naar het land van vestiging, kan voor Febetra nog. Maar de cooling-offperiode van zestig uren is er te veel aan. Febetra is voorstander van een vrijstelling van de cooling-offperiode voor voertuigen die naar hun land van vestiging terugkeren. “De nieuwe regels zullen de cabotageactiviteit van Belgische vervoerders in Frankrijk – zo’n 74,8% van de totale cabotage van Belgische voertuigen – en Duitsland sterk beknotten”, stelt de federatie vast.

Tachograaf

Ook de bepaling over de tachograaf krijgt van de wegvervoerorganisatie de wind van voor. “Chauffeurs worden verplicht om in afwachting van de slimme tachograaf van de tweede generatie, manueel de code in te geven van het land waar ze zich bevinden. Dat moet gebeuren op de eerst mogelijke en beschikbare stopplaats na een grensovergang. Dat is totaal van de pot gerukt”, vindt ze.

Gewone weekendrust

Dat het verboden is de gewone weekendrust van 45 uren in de cabine te nemen, is voor Febetra geen probleem. “Het verandert niets aan de bestaande situatie”, benadrukt ze.

Bestelwagens

Toch een positief geluid omdat er eindelijk werk gemaakt wordt van een wettelijk kader voor bestelwagens. Daardoor zullen bestelwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 2,4 ton die in internationaal vervoer ingezet worden, moeten voldoen aan de toegangsregels tot het beroep en tot de markt. “Ook positief is dat ze met een tachograaf moeten uitgerust zijn”, besluit Febetra.

Koen Heinen