Wegvervoerders vragen harmonisatie van sociale lasten

De Franse wegvervoerorganisatie FNTR en haar Italiaanse tegenhanger Conftrasporto hebben bij de EU een voorstel ingediend om de sociale lasten in het wegvervoer in de EU te harmoniseren. Dat moet sociale dumping tegengaan.

Aangezien er volgens beide organisaties toch moeilijk kan ingegrepen worden op het niveau van de lonen, hebben ze het idee gelanceerd om het systeem van de sociale bijdragen in de 28 Europese lidstaten te harmoniseren.

Eén gelijk loon voor alle werknemers in het wegvervoer in de EU is volgens hen een utopie. “We kunnen wel proberen om het principe van een progressieve gelijkschakeling van de sociale lasten op te leggen. Dit wil zeggen dat er vertrokken wordt van een conventionele bijdragebasis”, aldus de initiatiefnemers. De sociale bijdrage zou berekend worden op het deel van het loon dat gelijk is aan het minimumbedrag dat van kracht is voor alle werknemers in de sector onafgezien hun nationaliteit.

Dit systeem zou op langere termijn het probleem van de sociale dumping moeten oplossen. Doordat het bedrag van de sociale lasten in alle lidstaten gelijk zal zijn, zal het aanwerven van werknemers in lidstaten waar de bijdragen lager zijn, geen belang meer hebben.