Wegvervoer rekent file-uren door vanaf 2018

Transportfederatie TLV zegt dat de transporteurs verplicht zijn om vanaf 2018 de kosten van de congestie door te rekenen. Tegelijkertijd dringt ze aan op echte oplossingen zoals extra wegcapaciteit en een kilometerheffing voor alle voertuigen.

TLV verwijst onder meer naar de filebarometer van Touring Mobilis en andere tellingen, die aantonen dat na de ochtend- en avondspits, de files ook overdag fors toenemen. Daardoor is er geen ontkomen meer aan de files. Als gevolg van de hoge loonkost – 40 tot 50% van de totale kost – en de krappe marges, zijn de transporteurs verplicht om de kosten van de file-uren door te rekenen.

Kostprijsverhoging

De door het Instituut Wegtransport en Logistiek (ITLB) vooropgestelde kostprijsverhoging met 1,52% in 2018, is volgens de transportfederatie ontoereikend om de reële kost te dekken. In de prognoses is geen rekening gehouden met de toename van de congestie op de wegen. “Om competitief te blijven, moeten de transporteurs een hogere prijs doorrekenen”, zegt ze. Hoeveel de verhoging bedraagt, moet op klantniveau of zelfs op ritniveau berekend worden, zegt TLV. Wat vaststaat is dat de eindklant zal mee betalen voor de congestie.

Correcte prijs en extra capaciteit

TLV dringt bij ITLB aan op een correcte berekening van de evolutie van de transportprijs inclusief de impact van de congestie. Daar bovenop wil ze dat de wegcapaciteit wordt uitgebreid om de voorspelde verkeerstoename op te vangen en dat er een kilometerheffing komt voor alle voertuigen. “Enkel zo kan de mobiliteit echt gestuurd worden”, besluit ze.

UPTR

De transportfederatie UPTR zegt volledig achter de prijsverhoging te staan. “Transporteurs ‘moeten’ alle kosten doorrekenen”, benadrukt een woordvoerder. “Men kan daar echter geen percentage opplakken. Dat moet van transporteur tot transporteur bekeken worden”, zegt hij.

Uit een update van de prijs van een in de file stilstaande vrachtwagen die UPTR bij ITLB opvroeg, blijkt dat de kost oploopt tot 77 euro per uur. “Met alle kosten erbij kom je gemakkelijk aan 80 euro”, zegt de woordvoerder. “Transporteurs moeten alles doorrekenen”, benadrukt hij nogmaals.

Febetra

Volgens de transportfederatie Febetra bekijkt ITLB momenteel een systeem om de congestie mee te nemen in de kostprijsberekening. “Via de kilometerheffing en de obu’s beschikt men over heel wat gegevens. Die kunnen perfect gebruikt worden om de file-uren vast te stellen. Daarnaast zijn er nog verschillende meetpunten op het wegennet. Zo kan men een systeem ontwikkelen op basis van reële cijfers. Aan de hand van die gegevens kan ITLB een indicatief percentage uitwerken voor de kostprijsberekening van de vervoerder”, zegt Isabelle De Maegt van Febetra.  

Koen Heinen