Wegtransport in België vanaf april 2016 minstens 6,5% duurder

De impact van de kost van de kilometerheffing op de kostprijs van het wegvervoer in België zal vanaf 1 april 2016 leiden tot tariefverhogingen met minstens 6,5 à 7,5%. Dat staat in een brief gericht aan de verladers en opdrachtgevers.

De brief die gisteren bekend werd gemaakt, gaat uit van de drie vervoerdersfederaties (Febetra, TLV en UPTR). De vervoerders gaan die nu naar hun klanten en opdrachtgevers sturen om hen te waarschuwen dat zij de kostprijsstijging ten gevolge van de kilometerheffing gaan doorrekenen.

Volgens Lode Verkinderen, secretaris generaal van TLV, kan de impact van de heffing op de kostprijs nu al voor een groot deel berekend worden. “Zolang het overleg tussen de gewesten en de vervoerders nog loopt, kan men niet spreken van definitieve cijfers voor de tarieven van de heffing, noch voor het betrokken wegennet.  Maar op basis van de gegevens die wij nu kennen en die door het ITLB (red.: het observatorium van de wegvervoermarkt in België) werden verwerkt, kan men de impact evalueren van de kost van de heffing op de kostprijs van de vervoerders. En die bedraagt volgens het ITLB inderdaad 6,5 à 7,5%,” legde hij uit aan Flows.

Wel zegt hij dat er genuanceerd moet worden. “Indien er van Antwerpen naar Marseille wordt gereden, zal enkel het traject tot aan de Belgisch-Franse grens duurder worden. Maar indien er gereden wordt van Oostende naar Aarlen, kan de kostprijs zelfs met 10% stijgen.”

Eurovignet

“Ook vrij korte internationale transporten naar Nederland en Luxemburg zullen duurder worden. De vervoerders die op die landen rijden, zullen immers het Eurovignet nog steeds moeten betalen, hoewel dat in België wordt afgeschaft en vervangen door de kilometerheffing,” voegt Verkinderen eraan toe.

Volgens hem zullen klanten van vervoerders in het Brussels gewest eveneens een zeer zware factuur gepresenteerd krijgen. “In Vlaanderen en Wallonië kennen wij het definitieve tolplichtig netwerk nog niet – hoewel wij dat ruwweg kunnen inschatten -  maar in Brussel is al aangekondigd dat alle snelwegen, gewestwegen en gemeentelijke wegen – tot de kleinste steeg – aan de heffing zullen worden onderworpen. Op de gewestwegen zal een dubbel tarief en op de gemeentewegen een driedubbel tarief betaald moeten worden. Dat kan niet anders dan leiden tot forse tariefverhogingen in de distributie.“

Brief naar de klanten

De klanten en opdrachtgevers worden verwittigd dat de tariefstijgingen sowieso vanaf april 2016 van toepassing zullen zijn. “De kilometerheffing is voor binnen minder dan een jaar. Nu al worden contracten onderhandeld waarvan de looptijd verder reikt dan 1 april 2016. De brief laat de vervoerders toe om nu al te waarschuwen dat de prijzen na die datum duurder zullen worden”, aldus nog Verkinderen.