Watertruck+ gaat eerste vloot op het water zetten

Watertruck+ heeft een aanbesteding in de markt gezet voor de bouw van een eerste vloot duwbakken en duwboten. Die moeten dienen om het innovatief binnenvaartconcept uit te testen alvorens over te gaan tot een grootschalige uitrol na 2019.

De aanbesteding gaat uit van Watertruck+ bvba, het special purpose vehicle dat de Vlaamse overheid oprichtte om concrete uitwerking te geven aan het project. Dat heeft onder meer een aangepaste bediening en betere benutting van kleinere vaarwegen tot doel. Het kan daarbij rekenen op Europese steun in het raam van het CEF-programma.

De aanbesteding heeft betrekking op 3 duwboten en 34 deels zelfaangedreven duwbakken. Het vooropgestelde aantal duwbakken ligt iets hoger dan wat aanvankelijk was vermeld, maar het eindresultaat zal afhangen van de prijzen die de markt vraagt.

Verschillende types duwbakken

Bij de duwbakken gaat het om drie verschillende types die allemaal een maximale diepgang van 2,80 meter mogen hebben:

  • Zestien eenheden van klasse CEMT I, met een lengte van 38,50 m, een breedte van 5,05 m en een minimaal laadvermogen van 450 m³ en 400 ton; daarvan dienen er een twaalftal uitgerust te worden met minimaal een aangedreven boegschroef.
  • Twee ‘short’ eenheden van klasse CEMT II, die 40 m lang en 6,60 m breed zijn en een minimaal laadvermogen hebben van 670 m³ en 550 ton; twee moeten ingezet kunnen worden voor het vervoer van gevaarlijke vloeistoffen en dus beantwoorden aan de ADN-normen.
  • Zestien ‘long’ eenheden van klasse CEMT II, die tien meter langer zijn dan de short-versie en tot 880 m³ en 650 ton kunnen laden; daarvan zullen er een zevental minimaal met één aangedreven boegschroef uitgerust worden; zes zullen voorzien worden met “een eigen voortstuwingssysteem inclusief stuurhut en nautische apparatuur”; vijf daarvan krijgen “een pneumatisch laad/lossysteem voor poeders, volgens een aangeleverd ontwerp”, de twee andere “een ballastsysteem en een dek voorzien voor het transporteren van afvalcontainers”.

De specificaties voor bepaalde deeltypes houden verband met de eigen vereisten van een aantal partners in het startproject. De beoogde standaardisatie staat een specifieke uitvoering van de duwbakken niet in de weg.

De aantallen in de verschillende te gunnen “percelen” kunnen zo nodig nog verminderd worden. Watertruck+ behoudt zich ook het recht voor bepaalde types niet te gunnen.

Twee soorten duwboten

De drie duwboten worden opgesplitst in twee types:

  • een duwboot met een lengte van 16,50 m, een breedte van 8,20 m en met een duwvermogen van 8,000 ton, goed voor een konvooi met maximaal zes duwbakken
  • twee duwboten met een lengte tussen 10 en 12 m, een breedte van 5,05 m en met een duwvermogen van circa 4,000 ton, die tot vier bakken kunnen bewegen

Voor alle motorisaties – zowel bij de duwbakken als bij de duwboten – geldt dat emissiewaarden behaald dienen te worden “die minstens voldoen aan de Euro6-norm voor wegtransport of equivalent, zoals bijvoorbeeld de EU Stage V directive”. Die norm ligt hoog, maar Watertruck+ wil zijn innovatief karakter ook in termen van milieuvriendelijkheid in de verf zetten.

Testfase en uitrol

De bouw van die eerste, kleine vloot Watertrucks is de eerste stap in de Europese uitrol van het concept. De bouw van bakken en boten zal gefaseerd plaatsvinden tussen eind 2016 en medio 2018. Geïnteresseerde kandidaten moeten hun dossier uiterlijk op 12augustus om 15 uur ingediend hebben.

De testfase zal tot oktober 2019 duren. Het project wordt door sommigen met argusogen gevolgd. Aan de kant van de Nederlandse binnenvaartsector werden enkele maanden geleden scherpe vragen gesteld over het mogelijk marktverstorend karakter van Watertruck.