Workshop informeert transporteurs over rijden op waterstof

Nu de druk voor emissievrij wegvervoer steeds groter wordt, biedt waterstof toenemende kansen voor de sector. Met praktische voorbeelden van E-trucks Europe en Engie geven POM West-Vlaanderen en Hinicio op 11 en 12 september een stand van zaken.

De vraag naar emissievrij transport is prangender dan ooit: de eerste steden richten lage emissiezones in en de Europese regelgeving evolueert steeds meer naar een klimaatneutraal beleid. Een van de oplossingen voor transportvloten kan komen van waterstof. Met een groot potentieel om duurzaam waterstof te produceren – met name elektriciteit van offshore windparken – neemt de kustregio het voortouw.

Het concrete potentieel van waterstof voor transport zonder CO2-uitstoot wordt toegelicht door POM West-Vlaanderen en adviesbureau Hinicio tijdens een workshop. Die vindt twee keer plaats: woensdag 11 september in Zeebrugge en donderdag 12 september in Oostende, telkens van 13.00 tot 16.00 uur.

Van trucks en bestelwagens tot schepen

Op het programma staat een waaier aan onderwerpen die gaan over wat waterstof kan betekenen voor de vloot van bedrijven en organisaties. Het rijden op waterstof wordt toegelicht met businesscases voor trucks, bestelwagens, heftrucks, vuilniswagens en schepen. Er zijn presentaties door bedrijven die toepassingen met waterstof aanbieden en er komt een overzicht van politieke instrumenten om ‘zero emissie’-mobiliteit te stimuleren. Vanuit lokaal oogpunt worden de mogelijkheden voor waterstof in de regio (Zee)Brugge-Oostende opgelijst.

Wat trucks betreft, is het programma op beide dagen grotendeels gelijk. Daarnaast worden bepaalde accenten gelegd. Op 11 september in Zeebrugge zijn er een businesscase over huisvuilophaling en een getuigenis van producent van elektrische aandrijflijnen voor zware voertuigen E-trucks Europe uit Lommel (foto). Op 12 september in Oostende gaat de businesscase over bestelwagens en presenteert energieleverancier Engie zijn waterstofproject.

Met Europese steun

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot maandag 9 september via deze link.

De workshops worden georganiseerd in het kader van het project Waterstofregio 2.0 (Interreg Vlaanderen-Nederland), met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Roel Jacobus