Wallonië laat vijftigtonners toe

De Waalse regering heeft eind vorige week een regeling goedgekeurd die vrachtwagens met een totaalgewicht van 50 ton toelaat. De maatregel gaat naar verwachting op 1 juni in.

In België is het maximaal totaalgewicht van een trekker-opliggercombinatie 44 ton. Na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens had de Waalse ondernemersorganisatie UWE als compensatie gevraagd dat voortaan 50 ton zou mogen. Europa laat dat nationaal toe als de combinatie minstens zes assen telt. Nederland past die limiet al langer toe. "De kostprijs van het vervoer steeg door de heffing, maar door de 50 ton in te voeren kan de kostprijs per vervoerde ton dalen", zegt Samuël Saelens, mobiliteitsraadgever bij UWE. Volgens hem waren meerdere sectoren – zoals de steengroeven, de cementindustrie en de chemie – vragende partij.

Goed voor binnenvaart

“Bedrijven die veel zware bulk vervoeren zullen hun transportefficiëntie kunnen verhogen. Ook de aan- en afvoer van goederen van en naar binnenschepen en treinen kan efficiënter gebeuren dankzij de vijf extra ton”, zegt Saelens.

De Waalse overheid stond aanvankelijk niet te popelen om de tonnagelimiet op te trekken, dit uit veiligheidsoverwegingen. Er was sprake van beperkingen die het project zouden kunnen uithollen, maar in februari werd een zeer uitvoerige test georganiseerd (foto). Door positieve resultaten werden heel wat beperkingen geschrapt. Zo laat het donderdag goedgekeurde koninklijk besluit nu het vervoer toe van vloeistoffen in bulk, alsook van ADR-goederen.

“Het KB moet nu in het Staatsblad verschijnen. Als dat voor 20 april gebeurt, is het van kracht op 1 mei 2018. Maar met de paasvakantie is het waarschijnlijker dat het 1 juni wordt”, voorspelt Saelens.

Vlaanderen

Volgens hem zullen de eerste transporten gebeuren tussen industriële sites en tussen sites en intermodale terminals. "Dat zijn vrij korte trajecten. Langere trajecten naar bijvoorbeeld Nederland kunnen niet georganiseerd worden, omdat het Beneluxverdrag 44 ton als limiet heeft, wat al 4 ton meer is dan het Europese maximum. Het verdrag zou herzien kunnen worden, maar we zouden veel liever hebben dat Vlaanderen het voorbeeld van Wallonië zou volgen. Dan zouden er ook trajecten naar bijvoorbeeld de havens en de industriële clusters op poten gezet worden", stelt Saelens.

In Vlaanderen zijn de meningen verdeeld. Voorlopig is minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geen voorstander van een dergelijke maatregel, maar steeds meer bedrijven vragen de overheid op om het Waalse voorbeeld te volgen. Zo lanceerden Voka-Kempen en Air Liquide een oproep in die zin, met als argument dat het aantal vrachtwagens op de wegen kan verminderen, wat de mobiliteit ten goede zou komen.

Philippe Van Dooren