Voka vraagt havenspoorlijn Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen langs E34

Voka West-Vlaanderen vraagt aan de volgende Vlaamse regering een havenspoorlijn langs de E34 Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen. De ondernemersfederatie overweegt ook om in Zeebrugge een permanent kantoor te openen.

Voka West-Vlaanderen pleit vanavond op haar nieuwjaarsreceptie in Brugge voor de realisatie van een nieuwe spoorlijn Zeebrugge-Zelzate-Antwerpen. “Dat zou een snelle en kostenefficiënte manier zijn om goederen tussen de Vlaamse havens te transporteren, naar het voorbeeld van de Nederlandse spoorlijn Rotterdam-Venlo. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is hiervoor langs de E34 (A11/N49) een bouwvrije strook voorzien. De volgende Vlaamse regering moet het studiewerk opstarten en het dossier lanceren”, zeggen regiovoorzitter Ludo Lievens, regioverantwoordelijke Dieter Coussée en directeur belangenbehartiging Veerle De Mey.

Voka West-Vlaanderen denkt hiermee al vooruit op Vlaamse schaal: “Dit project past mooi binnen de beoogde samenwerking tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen.” Mogelijk wordt hiermee een tip van de sluier gelicht over het onderzoek van Deloitte naar samenwerkingskansen en complementaire aspecten van beide havens. Deze studie werd al getoond aan beide stadsbesturen en havenbestuursraden maar werd nog niet openbaar gemaakt.

Derde rijstrook Brugge-Roeselare

Voka pleit ook voor een verbreding van de E403 Brugge-Doornik. Dieter Coussée: “Die snelweg groeide uit tot de belangrijkste economische as van West-Vlaanderen. De vlotte verbinding tussen Rijsel en Wallonië, via Kortrijk en Roeselare, naar Brugge, Zeebrugge en Oostende, komt door het toenemende verkeer onder druk. Er zijn vaker files en vertragingen, vooral tussen Roeselare en Brugge waar de E403 in beide richtingen slechts twee rijstroken telt. Daar is een derde rijstrook nodig.”

Voor wat de ‘natte’ ontsluiting van Zeebrugge betreft, vraagt Voka dat eindelijk zou geïnvesteerd worden in een volwaardige binnenvaartcapaciteit. Ludo Lievens: “Het project Stadsvaart, voor het opwaarderen van de doortocht van Brugge, raakt maar niet rond. De Steenbruggebrug is na meer dan twintig jaar studie nog altijd niet aangepakt, de vernieuwing van de Dampoortsluis staat niet eens op de planning en ook andere knelpunten wachten om aangepakt te worden. Bijvoorbeeld aan de Dampoort kunnen maar schepen tot 1.250 ton versluisd worden terwijl het Leienetwerk naar 4.000 ton opgewaardeerd wordt. De estuaire vaart kan een alternatief vormen maar die blokkeert op weigering van de Nederlanders.”

Kantoor in Zeebrugge openen

Een tiental jaar nadat Voka West-Vlaanderen haar zes regionale kantoren sloot en de operationele activiteiten concentreerde in Kortrijk, kijkt de organisatie opnieuw uit naar een permanent kantoor in Noordwest-Vlaanderen. “We overwegen om in te gaan op de vraag van het havenbestuur en van de vereniging van Zeebrugse private ondernemingen APZI, om ons in Zeebrugge te vestigen. Daar is veel vraag naar vertegenwoordiging en er is ruimte voor bijvoorbeeld onze opleidingen”, zegt Lievens.

Het havenbestuur MBZ heeft plaats beschikbaar in de nieuwe ABC-toren, boven de cruiseterminal. Daar huizen nu al Rx/SeaPort en de cel transport & logistiek van de POM West-Vlaanderen.

Roel Jacobus