Vlaanderen (nog) niet van plan om Waalse LZV-certificaten te erkennen

De Vlaamse regering neemt zich voor om enkel ecocombi-chauffeurs, die een opleiding in Vlaanderen of Nederland volgden op de Vlaamse LZV-trajecten toe te laten. Waalse certificaten zullen pas later gelijkgeschakeld worden.

De Vlaamse regering keurde op 17 mei een besluit principieel goed met de betrekking tot de beroepsbekwaamheid van de lzv-chauffeurs. In het besluit worden de modaliteiten beschreven waaraan de opleidingscentra in Vlaanderen moeten beantwoorden om de opleidingen te geven en de examens af te nemen. “Met de regeringswissel is het nog onzeker, maar de streefdatum is om het besluit in september definitief goed te keuren, zodat geïnteresseerde instellingen zich vanaf 1 januari 2020 kunnen laten erkennen om opleidingen aan te bieden”, stelt Nick Arys, persverantwoordelijke van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vandaag worden in Vlaanderen enkel Nederlandse zogenaamde CCV-certificaten erkend. Dat bepaalt een besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014. Toen het eerste ecocombi-project werd uitgewerkt, bestond er nog een opleiding in Vlaanderen. Om daar verandering in te brengen, legt de Vlaamse regering nu de eisen vast rond het bekwaamheidsattest voor het besturen van een lzv in het kader van een proefproject.

Nederlands of Vlaams certificaat

In het besluit dat nu principieel werd goedgekeurd staat dat elke bestuurder van een LZV in het bezit moet zijn van ofwel het Nederlandse CCV-certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen, ofwel een bekwaamheidsattest dat in Vlaanderen werd behaald na het volgen van een opleiding en het slagen voor een examen zoals beschreven in het besluit.

Isabelle De Maegt van Febetra legt uit: “Vandaag zijn enkel de chauffeurs toegelaten met een Nederlands CCV-certificaat. Vanaf volgend jaar zullen ook LZV-chauffeurs met een Vlaams certificaat in Vlaanderen mogen rijden, maar niet met een Waals certificaat. Het nieuwe besluit vermeldt wel dat in de toekomst certificaten van andere lidstaten erkend kunnen worden. Maar Wallonië is geen andere lidstaat. Er is dus een probleem."

Volgens haar zou de Vlaamse regering in het nieuwe besluit de Waalse certificaten moeten opnemen, desgevallend met bijkomende eisen.

Invulling verschilt

Arys bevestigt dat het Waalse certificaat niet wordt erkend. “Toen Wallonië ook aan de slag ging met een opleiding LZV’s, hebben ze voor een andere invulling gekozen dan in Nederland. Opleiding geven en examen afnemen mogen daar bijvoorbeeld door dezelfde persoon gebeuren, terwijl dat in Nederland twee onafhankelijke personen moeten zijn”.

“Maar we streven wel naar een wederzijdse erkenning van de opleidingen tussen Vlaanderen, Wallonië en Nederland”, vervolgt hij. “Daarvoor zetten we op dit moment ook de nodige stappen met onze Waalse collega’s.  Zoals aangegeven is het gezien de verkiezingscontext moeilijk op dit moment een definitieve termijn te plakken op deze stappen”.

Van Mieghem

Dat neemt niet weg dat Waalse ecocombi’s wel in Vlaanderen kunnen rijden, mits de chauffeurs in Nederland hun certificaat hebben gehaald. Zo neemt Van Mieghem uit Saintes (Henegouwen) binnenkort een tweede ecocombi in gebruik. “Die zal tussen Wallonië en Vlaanderen pendelen. Onze LZV-chauffeurs hebben een Nederlands certificaat”, zegt Laurent Van Mieghem. “Dat komt omdat wij vandaag met onze ecocombi pendelen tussen Saintes en Venlo en wij daarom een Nederlands CCV-certificaat moesten hebben”.

Philippe Van Dooren