Vlaanderen investeert extra in transportopleiding secundair onderwijs

Er komt een extra tegemoetkoming voor de werkingskosten van de opleiding vrachtwagenchauffeur in het secundair onderwijs. De sector is blij met deze inspanning, die de instroom van chauffeurs ten goede zou komen

De extra tegemoetkoming, die om en bij de 250.000 euro bedraagt, kadert in het steunpakket voor de transportsector die de Vlaamse regering vorige week goedkeurde.  Aan dat pakket met maatregelen ter waarde van 40 miljoen per jaar, werkten de ministers van Werk Philippe Muyters (N-VA), Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Met de maatregel wil Crevits een belangrijke drempel wegnemen om meer leerlingen op te leiden tot vrachtwagenchauffeur. In het beroepssecundair onderwijs kunnen leerlingen in de derde graad de opleiding Vrachtwagenchauffeur volgen. Vandaag zijn er zes Vlaamse scholen die een transportopleiding inrichten: KOV Vilvoorde, VTI Kortrijk, OLV Ter Duinen Zeebrugge, KTA Mobi Gent, TI Sint-Lodewijk Genk en het Stedelijk Lyceum Antwerpen. De leerlingenaantallen zijn echter laag. In het schooljaar 2015-2016 waren er 79 leerlingen ingeschreven in het eerste jaar van de derde graad vrachtwagenchauffeur en 90 leerlingen in het tweede jaar. In het schooljaar 2014-2015 behaalden 69 leerlingen een getuigschrift. In 2015-2016 zullen dat er 59 zijn.

Dure opleiding

Voor de secundaire scholen is deze opleiding echter duur. “Het is een belangrijke reden waarom scholen soms terughoudend zijn om deze opleiding in te richten. De belangrijkste kosten zijn de brandstofkosten van de oefenvrachtwagens en ook de kosten voor het gebruik van oefenterreinen. Per school varieert die kost tussen de 10.000 en de 60.000 euro”, meent Crevits.

De mogelijkheden om samen te werken met de infrastructuur van de VDAB zijn soms beperkt of vragen zware verplaatsingsinspanningen van de scholen en de leerlingen. Daarom zal de Vlaamse regering voor de secundaire scholen vanaf schooljaar 2016-2017 voorzien in een terugbetaling van brandstofkosten en kosten die direct of indirect verbonden zijn aan het gebruik van oefenterreinen. De brandstofkosten zullen 100% terugbetaald worden en de kosten gerelateerd aan het gebruik van oefenterreinen voor 75%. Hiervoor wordt samengewerkt met het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

Meer scholen aanmoedigen

Volgens Crevits wordt met de subsidie voor brandstofkosten en kosten voor oefenterreinen een belangrijke drempel weggewerkt om een kwalitatieve opleiding vrachtwagenchauffeur in te richten. “Dit zal hopelijk leiden tot meer scholen die de opleiding inrichten, meer leerlingen in de transportopleidingen en tot meer afgestudeerde vrachtwagenchauffeurs. Die hebben we echt nodig”, besluit de minister.

De instroom bevorderen

Dat beaamt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV). Volgens hem is er een nijpend chauffeurstekort en groeit het probleem door de vergrijzing in de sector. “Alles wat de instroom van nieuwe chauffeurs ten goede komt, is welkom. En dat begint bij een goede opleiding. Daarom juichen we niet alleen deze extra tegemoetkoming voor de secundaire scholen, maar ook de bijkomende IBO-trajecten (Individuele BeroepsOpleiding ofwel praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer) en de extra-inspanningen van de VDAB toe”.