Schuldeisers kunnen in Vlaanderen borgtocht wegvervoer weer aanspreken

De Vlaamse regering heeft vrijdag het KB over de borgtocht in het wegvervoer gewijzigd. Dankzij de nieuwe regelgeving kunnen schuldeisers opnieuw gebruikmaken van de borgtocht om de schulden van de onderneming te waarborgen.

Een wegvervoerder moet – om zijn beroep te kunnen uitoefenen – beantwoorden aan criteria inzake vakbekwaamheid, eerbaarheid en financiële draagkracht. Dat laatste wordt bewezen aan de hand van een borgtocht. Die kan aangesproken worden door bedrijven om schulden te kunnen vorderen.

In een KB was een lijst opgenomen van bedrijven die hier aanspraak kunnen op maken. De brandstoffenhandelaars waren er niet bij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bandenleveranciers en herstelbedrijven. Daarom werd het KB bij de Raad van State aangevochten door BRAFCO, de federatie van brandstoffenhandelaars. Ze kreeg gelijk, zodat een deel van het KB geschorst moest worden. Hierdoor konden nog maar twee mogelijke schuldeisers een beroep op de borgtocht doen: de onderaannemers van de wegvervoerder en de FOD Mobiliteit.

Schuldeisers

Ondertussen wordt de bevoegdheid over de toegang tot het beroep geclaimd door Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Wallonië en Brussel zijn geen vragende partij. De federale overheid verzet zich er echter niet meer tegen, zodat Vlaanderen nu zelf stappen zet om het probleem van de borgtocht op te lossen.

Eerst moesten de nieuwe regels door de Raad van State goedgekeurd worden. Dat is nu gebeurd, zodat schuldeisers – in Vlaanderen – opnieuw gebruik kunnen maken van de borgtocht om uitstaande schulden te laten betalen.

“De brandstoffenleveranciers worden nu opgenomen in de lijst, maar dat zal geen of weinig impact hebben op de onderaannemers. Onze bekommernis was en is dat ze bevoorrechte schuldeisers zijn. Veel verandert er dus niet door de wijziging van het KB”, zegt TLV beleidsmedewerker Frederic Keymeulen.

Overigens zijn het niet enkel Vlaamse schuldeisers die de borg kunnen aanspreken. "Wij hebben die vraag aan het kabinet gesteld. Daar kregen we te horen dat het gewijzigde KB enkel van toepassing is op schulden van in Vlaanderen gevestigde ondernemingen, maar dat het uiteraard geen vereiste is dat ook de schuldeiser in Vlaanderen gevestigd is. Elke schuldeiser kan, binnen de voorwaarden uit het KB, beroep doen op de borg", voegt Isabelle De Maegt van Febetra toe.

Philippe Van Dooren