Vlaamse AIS-regelgeving verwacht in tweede kwartaal

De Vlaamse regelgeving omtrent het verplicht gebruik van het AIS (automatisch identificatiesysteem) op alle Vlaamse waterwegen zou uiterlijk begin mei goedgekeurd worden. Federale regelgeving was er al, maar ondertussen is dat Vlaamse bevoegdheid.

Het KB met de technische voorschriften voor de uitrusting van binnenschepen met transponders en daarin ook de AIS-verplichting, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 21 november 2013. De havens van Antwerpen en Gent voerden al een AIS-verplichting in voor hun havengebieden.

Vanaf 1 januari van dit jaar geldt er ook een verplicht gebruik in het Gemeenschappelijk Nautisch Beheersgebied dat zowel de Westerschelde als het kanaal Gent-Terneuzen en de Beneden-Zeeschelde omvat. Het gebruik van AIS is van cruciaal belang voor een vlotte marktwerking en de veiligheid op de vaarwegen.

Verplichting

Op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Bert Maertens antwoordde minister van Mobiliteit Ben Weyts dat er kortelings een ontwerp van besluit over het verplicht gebruik op alle Vlaamse waterwegen aan de Vlaamse regering ter goedkeuring zal voorgelegd worden.

Na goedkeuring door de regering moet ook nog de Raad van State zijn advies geven. Verwacht wordt dat alle adviezen tegen eind maart zullen zijn afgeleverd en dat de Vlaamse regering de nieuwe regelgeving tegen april, begin mei definitief zal kunnen goedkeuren.

Volgens de minister werd het standpunt van de Vlaamse regering met betrekking tot AIS ook overgemaakt aan de Waalse overheid.