Vier trucks zonder OBU gevat bij controleactie in Kalken

Viapass en de Vlaamse Belastingdienst hielden dinsdag een gecoördineerde controleactie op het correcte gebruik van een On Board Unit (OBU). Er werden vier vrachtwagens betrapt die zonder OBU reden. Zij kregen elk een boete van 800 euro.

De actie gebeurde in Kalken, aan weerszijden van de E17. In totaal werden er 34 vrachtwagens aan de kant gezet en gecontroleerd. Zij werden geselecteerd omdat bij een passage door een controleportiek en via een mobiele controlecamera was gebleken dat zij niet volledig in orde waren met de reglementering aangaande de kilometerheffing.

Buiten de vier processen-verbaal die werden uitgeschreven omdat er geen OBU was, werden nog 21 processen-verbaal opgemaakt voor diverse andere overtredingen op de regelgeving inzake de kilometerheffing. De agenten van de Vlaamse Belastingdienst schreven in totaal een bedrag van 22.694 euro uit aan administratieve boetes.

De interregionale entiteit Viapass beheert, coördineert en controleert het systeem van de kilometerheffing in naam van de drie Belgische gewesten. Agenten van de gewestelijke belastingdiensten zorgen voor de effectieve handhaving op de baan en schrijven bij overtreding de boetes uit.

Philippe Van Dooren