Vier partijen naar Raad van State tegen voorkeursbesluit ECA

Met de deadline voor bezwaren achter de rug, blijkt dat de Raad van State drie verzoeken tot vernietiging ontving in de procedure voor de uitbreiding van de Antwerpse haven (ECA). In totaal zijn hierbij vier partijen betrokken.

Wie bezwaren had tegen het voorkeursbesluit rond de plannen voor het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA), kon tot 2 juni een klacht indienen bij de Raad van State. Navraag bij die instelling en bij de leiding van het ECA-project leert dat uiteindelijk drie verzoeken tot vernietiging werden ingediend: een door Polder Land van Waas, een door de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en een gezamenlijk verzoek door onafhankelijke Landbouwgemeenschap Wase Polder en de kerkfabriek van Doel. 

Een verzoek tot vernietiging betekent evenwel niet dat het hele project nu 'on hold' moet blijven. Bij een verzoek tot schorsing zou dat wel het geval zijn en zou er pas verder kunnen worden gewerkt na een uitspraak van de Raad van State. 

Filip Boelaert, die het ECA-project voorzit en het actorenoverleg leidt, reageert: "De procedure gaat verder, maar het spreekt voor zich dat we de ingediende klachten grondig gaan onderzoeken." 

Michiel Leen