Vervoerkosten tot vijfmaal hoger door laagwater Rijn

Voor de binnenvaartoperatoren betekent de huidige laagwatersituatie op de Rijn een financiële aderlating. De vervoerkosten liggen tot vijfmaal hoger en kunnen niet volledig doorberekend worden. Bij de verladers voorlopig nog geen reden tot paniek.

Terwijl de waterstand op de Rijn nog steeds kritiek blijft, trachten de binnenvaartoperatoren de situatie zo goed als mogelijk onder controle te houden. Dat dit financiële gevolgen zal hebben, staat vast. “De kosten gaan door, dit is een financiële aderlating. Niet enkel voor de operatoren maar ook voor de verladers en afladers. Dan hebben we het nog niet over de gevolgschade voor de economie”, zegt Richard Ronteltap van Contargo Waterway Logistics.

Van 40 naar 3 schepen

Volgens hem komen hierdoor honderden import- en exportcontainers te laat op hun bestemming. “Wij doen normaal 50.000 teu per maand met 40 schepen. Nu hebben we nog drie schepen varen. We doen wat mogelijk is. Het wegvervoer is ook geen oplossing want daar zijn te weinig chauffeurs. De trein moet dan weer ver van tevoren aangevraagd worden. Wij leggen momenteel een trein in tussen Emmerich en Wörth. Vanuit Emmerich kunnen we dan per binnenschip naar Antwerpen”, zegt Ronteltap.

Zijn collega Marko Speksnijder op de terminal van Contargo in Mannheim zegt dat de kosten voor het vervoer als gevolg van de situatie op de Rijn tot vijfmaal hoger liggen. De laagwatertoeslag compenseert de hogere kosten slechts gedeeltelijk. Een bijkomend probleem op de Boven-Rijn is dat er meer export is dan import. “Hierdoor krijgen we een tekort aan lege containers. Als de situatie nog lang duurt, kunnen we niet meer laden”, zegt hij. Het weerbericht geeft een beetje regen voor de komende dagen maar daarna wordt het weer droog.

Zeeterminals

Op de Antwerp Gateway in de haven van Antwerpen, ondervindt men momenteel geen hinder van de situatie op de Rijn en verwijst men naar de lichteroperatoren. “Mogelijk wordt er meer op het spoor gezet onder meer richting Duisburg, zegt de woordvoerster.

Schippers

In een periode van laagwater worden meer schepen ingezet om eenzelfde volume lading te vervoeren. Normaal is dat een goede zaak voor de schippers. “Laag water geeft een boost aan de sector. Overcapaciteit kan benut worden, maar zo extreem als nu is ook niet goed”, zegt schipper Julien Hoeykens die op de Rijn vaart. “Als er niet meer kan gevaren worden op de Rijn, worden de schepen elders ingezet maar tegen lagere tarieven. Op langere termijn is deze situatie dus ook voor de schippers niet goed. Het moet al veertien dagen hard regenen om het waterpeil van de Rijn weer serieus te doen stijgen”, zegt hij. Bedrijven die zich bevoorraden via de binnenvaart gebruiken volgens hem momenteel hun voorraden op.

Verladers

Voorzitter Lennart Heip van de verladersorganisatie OTM zegt nog steeds geen signalen te krijgen van bevoorradingsproblemen bij de leden. “Ik vermoed dat de meesten aan de slag gaan met alternatieve oplossingen. Maar uiteindelijk zullen er wel bevoorradingsproblemen ontstaan. Een ander gevolg is een modal shift naar het wegvervoer. Dat is nog steeds het meest flexibele”, zegt hij.

Ook bij Covestro – het vroegere Bayer – in Antwerpen zegt men voorlopig geen problemen te ondervinden met bevoorrading. “We zien wel dat er minder kleine schepen beschikbaar zijn”, zegt een woordvoerster.

Bij de federaties van beton- en cementbedrijven, die voor hun bevoorrading grotendeels afhankelijk zijn van de binnenvaart, is men voorlopig ook niet op de hoogte van bevoorradingsproblemen.

Koen Heinen