Vervoerders moeten vanaf 2018 detacheringsattest ‘Loi Macron’ betalen

De buitenlandse vervoerders die in Frankrijk het detacheringsattest voor hun chauffeurs elektronisch invullen, moeten hiervoor vanaf 1 januari betalen. Tot nu toe was dat gratis. “Schandalig en anti-Europees”, zegt Febetra.

De wet ‘voor groei, activiteit en gelijkheid van de economische kansen’, beter gekend als de 'Loi Macron’ naar de naam van de toenmalige minister van Economie, heeft een zeer breed toepassingsveld. Een aspect ervan is de strijd tegen illegale detachering van werknemers. Sinds eind 2016 moeten alle vrachtwagenchauffeurs – maar ook de bemanningen van binnenschepen – die cabotagetransporten of internationale transporten van en naar Frankrijk uitvoeren (geen transitvervoer), dezelfde sociale voorwaarden en minimumlonen genieten als die geldig in Frankrijk.

Buitenlandse vervoerders moeten dat bewijzen aan de hand van een detacheringsattest. Indien dit attest ontbreekt, kan de vervoerder vervolgd worden wegens illegale arbeid. Zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van de Loi Macron. Voor het eigen vervoer gelden aparte regels. Daarnaast zijn er een aantal andere verplichtingen, zoals het hebben van een vertegenwoordiger in Frankrijk.

40 euro per chauffeur

Sinds begin dit jaar moet het detacheringsattest elektronisch verzonden worden via het zogenaamde SIPSI-portaal. Voor de opstart en het onderhoud van dat IT-systeem wordt straks een retributie gevraagd. Dat is beslist door de voormalige Franse regering in een decreet dat op 5 mei in het Journal Officiel is verschenen.

De retributie bedraagt 40 euro per gedetacheerde chauffeur. “Omdat een attest maar zes maanden geldig is, betekent dat vermoedelijk een meerkost van 80 euro per chauffeur per jaar”, zegt Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra. Zij wijst erop dat het uitvoeringsbesluit nog niet is verschenen, zodat er nog enige onduidelijkheid bestaat.

Ten laatste op 1 januari 2018

Ook zegt ze dat het niet volledig duidelijk is wanneer de maatregel ingaat. “In het decreet staat dat de retributie geëist wordt vanaf de dag na de publicatie van het uitvoeringsbesluit en dat ten laatste op 1 januari 2018”, zegt ze.

“Volgens Febetra is deze beslissing om voor het detacheringsattest te doen betalen schandalig en anti-Europees. En die administratieve rompslomp is nutteloos op de koop toe, vermits het minimumloon in België sowieso hoger is dan in Frankrijk”, klinkt het nog.

Pittig detail: in februari 2015 had de rechtse Edouard Philippe, de nieuwe Premier van Frankrijk, als volksvertegenwoordiger voor Les Républicains tegen de Wet Macron gestemd.

Philippe Van Dooren