Impasse rond uurloon chauffeurs: BTB-ABVV dient stakingsaanzegging in

BTB heeft een stakingsaanzegging ingediend met onmiddellijke ingang. De bond hekelt de impasse rond de functieclassificatie. ACV-Transcom doet voorlopig niet mee. De werkgevers noemen hun eis "exorbitant", want het uurloon zou met een derde stijgen.

Vier jaar geleden kwamen werkgevers en werknemers overeen om een nieuwe classificatie in te voeren van de functies van de vrachtwagenchauffeurs, die meer aangepast zijn aan de realiteit van vandaag. Die functieclassificatie werd echter nooit ingevuld. Lees: er werden geen lonen aan gekoppeld. Dat komt omdat de federaties en de bonden de regels rond de lonen anders lezen. Voor de federaties kunnen de lonen via de classificatie verhoogd worden, maar dan alleen binnen de zogenaamde loonnorm. Voor de bonden gaat het om de invoering van nieuwe barema’s, zodat zij daarbuiten vallen.

“Ondanks verschillende voorstellen van de vakorganisaties blijven we botsen op de halsstarrige weigering van de werkgeversfederaties. Nochtans spreken deze laatste zelf van een chauffeurstekort en klagen ze steen en been dat ze geen chauffeurs vinden. De argumentatie van de werkgevers dat deze koppeling deel uitmaakt van de loonnorm 2019-2020, is voor BTB onaanvaardbaar”, zegt Frank Moreels, federaal secretaris BTB Wegvervoer & Logistiek. Volgens hem staat het sectoraal akkoord totaal los van het interprofessioneel akkoord (IPA).
 
“Gezien de weigering van de werkgeversfederaties om via sociale dialoog tot een oplossing te komen, zien we ons genoodzaakt een stakingsaanzegging in te dienen, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur”, stelt hij. “Morgen komen de gewestelijke secretarissen van BTB samen om een actieplan te bespreken. We zullen acties stapsgewijs opbouwen en zullen in eerste instantie gerichte acties opzetten bij bepaalde bedrijven.”

ACV-Transcom staakt niet mee

Volgens Jan Sannen, sectorverantwoordelijke Wegvervoer bij ACV-Transcom, is de stakingsaanzegging voorbarig. “In het paritair comité heb ik herhaald wat ik in een opiniestuk in Flows zei, namelijk dat de kloof tussen de lagere en hogere lonen binnen het wegvervoer blijft groeien. Daarom hebben we een voorstel neergelegd om de loonclassificatie te gebruiken om die kloof te dichten. We stellen een verhoging van het loon voor met 3 à 4 euro per uur, buiten de index en de loonnorm, gespreid over twee jaar. Het gaat om een nieuwe classificatie met nieuwe barema’s. Dat kan dus buiten de loonnorm”, zegt hij.

“De federaties hebben gezegd tijdens het volgend paritair comité binnen een maand te zullen antwoorden. Daarom vindt ACV-Transcom een stakingsaanzegging veel stappen te vroeg. Wij zijn meer gewonnen voor sensibiliseringsacties”, voegt Sannen toe.

Looneis "exorbitant"

De werkgeversfederaties reageren voorzichtig op de stakingsaanzegging. “De drie federaties zijn een concertatie begonnen om een eenstemmig antwoord te formuleren”, klinkt het bij UPTR. Michael Reul voegt fijntjes toe: “Wij hopen dat de bedrijven van de leden van de drie raden van bestuur niet het doelwit worden van de stakers. Die mensen verdienen dat niet, omdat zij veel tijd spenderen aan de werking van de verenigingen”.

“We zijn bereid om de invulling van de functieclassificatie te bespreken. Wij hebben echter nooit beloftes gedaan en kunnen die ook niet verbreken. Maar wat de bonden voorstellen is exorbitant. Drie à vier euro per uur klinkt misschien weinig. Maar dat zou betekenen dat het uurloon van een Belgische vrachtwagenchauffeur met 30 à 35% zou stijgen. Daar kunnen we onmogelijk op ingaan”, stelt Lode Verkinderen van TLV.

Dat zegt ook Philippe Degraef van Febetra: “Wat de bonden vragen is inderdaad een enorm verschil met wat binnen de loonnorm kan.” Overigens merkt hij op dat het nieuwe IPA nog niet goedgekeurd is. “Op vraag van de bonden komt hun antwoord pas op 26 maart, omdat ze hun achterban willen raadplegen.”

Als men tussen de lijnen leest, betekent het dat er geen snelle oplossing te verwachten is, vermits het volgende paritair comité al op 21 maart is voorzien. Dan zal het nog niet geweten zijn of de nieuwe loonnorm aanvaard is.

Philippe Van Dooren