Verladers steeds vaker beboet bij overlading of slechte ladingzekering

Verladers krijgen steeds vaker dezelfde boete als de vervoerder voor een overtreding inzake overlading of ladingzekering.“Dat is een belangrijke evolutie voor de medeverantwoordelijkheid”, zegt ladingzekeringsexpert Geert Frans.

“Vorige week keken twee van onze klanten – allebei verladers – verwonderd op omdat zij dezelfde administratieve boete opgelegd kregen als de vervoerder. Een boete was voor overlading en een voor ladingzekering. Nochtans staat de medeverantwoordelijkheid van de verlader al lang expliciet in de wet. Maar in de praktijk bleef die dode letter en werd enkel de vervoerder beboet”, zegt Frans.

Volgens hem melden ook andere partijen – zoals advocaten van verladers – dat het principe van de medeverantwoordelijkheid de jongste tijd consquenter wordt toegepast. “Ik heb de indruk dat de inspecteurs van Wegen en Verkeer de bevoegdheden die ze met de zesde staatshervorming kregen, effectief uitoefenen”, zegt Frans.

Oorspronkelijk verbaliseerde de wegeninspectie enkel inbreuken voor het overschrijden van de toegelaten massa onder één van de assen. Ondertussen zijn de bevoegdheden uitgebreid. In 2014 kwamen de controles op de totale massa, afmetingen en uitzonderlijk vervoer erbij. Door de zesde staatshervorming werden in 2015 de wegeninspecteurs ook bevoegd voor de controle van ADR-transporten, technische controle langs de weg en ladingzekering.

Meer wegeninspecteurs

Frans vermoedt dat de wegeninspecteurs een opleiding gekregen hebben om deze bevoegdheden daadwerkelijker uit te oefenen of dat ze nieuwe richtlijnen hebben gekregen. “Dat klopt niet helemaal”, zegt Veva Daniëls, woordvoerster van Wegen en Verkeer. “De medeverantwoordelijkheid bestaat al langer en er zijn geen specifieke richtlijnen gegeven om daar meer op te focussen. Maar er zijn nu wel meer wegeninspecteurs dan vroeger. Ze kunnen hun job nu beter doen. Tijdens hun opleiding hebben de nieuwe mensen ook de richtlijnen terzake meegekregen".

Philippe Van Dooren