Veel overtredingen bij grote transportcontrole in heel de Benelux

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben woensdag controles uitgevoerd op het vrachtwagentransport. Van de 84 gecontroleerde trucks waren 31 in overtreding. De meeste inbreuken waren tegen de rij- en rusttijden.

Tijdens gelijktijdige inspecties op zeven verschillende locaties controleerden inspecteurs op tachograaffraude, de naleving van de rij- en rusttijden, boorddocumenten en overlading. Ze onderzochten in totaal 84 vrachtwagens, waarvan 32 in België, 36 in Nederland en 16 in Luxemburg. Bij 31 van hen werden in totaal 62 inbreuken vastgesteld.

In België werden 21 niet-Belgische vrachtwagens, 10 Belgische en een buitenlandse bus gecontroleerd. Acht vrachtwagens en de autocar waren in overtreding. Het gaat over overlading (6), rij- en rusttijden (1), een defecte tachograaf (1), manipulatie van de tachograaf (1) en een ontbrekend vervoersdocument. In totaal werd voor 30.048 euro aan boetes geïnd.

In Nederland waren de meeste inbreuken tegen de rij- en rusttijden, maar er werd ook tachograaffraude vastgesteld. Eén chauffeur mocht zelfs niet meer verder rijden omdat hij met zijn tachograaf had geknoeid.

In Luxemburg werden 16 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan er acht in overtreding bleken. Een totaal van 5.580 euro werd geïnd voor 35 overtredingen. Het ging om maar liefst 30 inbreuken tegen de rijtijden, drie inbreuken voor overbelasting of overschrijding van de lengte, en twee inbreuken tegen het Eurovignet.

De gezamenlijke controle werd gehouden op basis van het Verdrag van Luik dat de drie partnerlanden in oktober 2014 ondertekenden. Het verdrag regelt gezamenlijk toezicht op en handhaving van EU-regelgeving voor het wegvervoer. Ook wil men er de regels mee harmoniseren

Hiermee willen de drie landen kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten delen en zo tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen komen. Op de controlelocaties waren telkens collega-controleurs aanwezig van de andere regio of uit andere Benelux-landen als observator.

Philippe Van Dooren