Tweede havenspoortoegang weer op tafel door extra middelen

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot geeft Vlaanderen 368 miljoen om te investeren in spoorinfrastructuur. De tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen is een van de prioriteiten die daarbij weer op tafel komen.

In een interview met De Morgen zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), dat er een lijst met elf spoorprioriteiten bestaat. Vlaanderen mag zelf een keuze maken, in overleg met de andere gewesten. Een van de prioriteiten is de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen. Bij spoornetbeheerder Infrabel zijn al kostenramingen gemaakt voor dit project, maar die blijven voorlopig intern. De extra spoorontsluiting voor de haven is voorlopig niet opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma van de spoornetbeheerder. Gezien het groot aantal prioriteiten en de hoge kostprijs voor de aanleg van spoorinfrastructuur zal dat extra bedrag dat minister Bellot ter beschikking stelt zeker niet toereikend zijn. Alleen al het tweede havenspoor kost mogelijk al een veelvoud. Op het kabinet van minister Weyts wil men voorlopig geen uitspraken doen over mogelijke investeringen.

Lange boortunnel

Voor dat tweede spoor loopt momenteel wel reeds een MER-onderzoek. Daarbij worden twee tracés onderzocht. “Eind dit jaar wordt een conclusie verwacht”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Die moet dan voorgelegd worden aan de Vlaamse regering die een keuze moet maken.

Een eerste mogelijk tracé is dat van de ‘lange boortunnel’. Die tunneloplossing loopt van Schoten naar Lier.

E313-tracé

Het tweede alternatief is een tracé dat loopt langs de E313 richting Herentals. Voor beide varianten blijven meerdere uitvoeringsvarianten mogelijk.  Tegelijkertijd met de plan-MER wordt ook een kosten-batenanalyse gemaakt. Op basis van die documenten zal de Vlaamse regering ten vroegste in de eerste helft van 2018 het definitieve tracé van de nieuwe goederenspoorlijn bepalen. Daarna moet nog een GRUP-procedure opgestart worden die noodzakelijk is om later een eventuele stedenbouwkundige vergunning voor de werken te kunnen afleveren. Dat uiteraard op voorwaarde dat er een budget is voor het project.

Koen Heinen