Tweede ecocombiproject start in de loop van 2018

De Vlaamse regering heeft een nieuwe stap gezet in het opstarten van een tweede ecocombiproject. Dat wordt veel soepeler dat het eerste, verneemt Flows. Volgens Filip De Clercq, die nu al een lzv inzet, is de belangstelling van klanten vrij groot.

De Vlaamse regering keurde vrijdag “principieel het besluit goed over de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject”. Dat besluit ligt nu ter advies bij de Raad van State.

Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan het inzetten van langere en zwaardere vrachtwagens (lzv’s of ecocombi's) een economisch rendabele, ecologische en verkeersveilige oplossing betekenen voor een gedeelte van het vrachtvervoer over de weg. Daarom wil hij een tweede proefproject opstarten, dat minder streng is dan het eerste. Dat werd gestart door zijn voorganger Hilde Crevits (CD&V), maar de beperkingen die de toenmalige administratie had ingewerkt waren dusdanig groot, dat er slechts twee ecocombi’s in Vlaanderen rijden: een van Ninatrans en een van Gilbert De Clercq.

Netwerk

De krijtlijnen van dat tweede project zijn al een tijdje gekend. In plaats van elk traject afzonderlijk te evalueren, wordt – net als in Nederland – een netwerk gedefinieerd waarop de ecocombi’s trucks vrij mogen rijden. De vervoerder moet dan alleen een goedkeuring krijgen voor het traject van en naar dat netwerk. De wijziging van het decreet is juridisch wel complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht.

Volgens een woordvoerster van minister Weyts zit men nu in de laatste fase van de regelgeving. Het besluit van de Vlaamse regering moet – na het advies van de Raad van State – nog definitief goedgekeurd worden. Dat gebeurt naar verwachting begin december. “Nadien is er nog een ministerieel besluit nodig om het tweede proefproject van start te laten gaan. Dat zou dus in de loop van 2018 gebeuren", klinkt het.

Verschillen

Zij somt de belangrijkste verschillen op met het eerste project:

  • Er komt een netwerkbenadering in plaats van een reiswegbenadering
  • Het proefproject duurt zeven jaar (in plaats van twee jaar + twee jaar verlengbaar)
  • De aantakkingen op het netwerk gebeurt op basis van een puntensysteem (in plaats van vaste uitsluitingen, die bijzonder restrictief waren)
  • Rijden in een bebouwde kom kan wel, maar voor een beperkt deel
  • In een variabele ‘zone 30’ kan zeer beperkt gereden worden
  • Kruispunten en plaatsen met minder goede fietsbescherming wegen zwaar door, al naargelang hun eigenheid
  • Bij de beoordeling van een aantakkingsroute wordt dus rekening gehouden met onder meer de aanwezigheid van (fiets)infrastructuur, de lengte van het traject en de verkeersveiligheid
  • Gevaarlijke punten blijven een beperkende factor
  • Een groter aantal aanvragers en vergunningen wordt mogelijk
  • De plicht om ritgegevens aan te leveren wordt behouden, maar vereenvoudigd

Gilbert De Clercq

Het huidige project loopt tot 30 juni 2018. Als de nieuwe regels pas na die datum in voege treden, zou er theoretisch een probleem kunnen zijn voor de twee ecocombi’s die nu al rijden. Filip De Clercq, zaakvoeder van Gilbert Declercq, verwacht evenwel geen probleem. “Overigens, het tweede proefproject staat volledig los van het eerste. Wij hebben deelgenomen aan een aantal werkgroepen om de nieuwe test voor te bereiden en een aantal beperkingen weg te werken. Wij hebben dan ook begrepen dat de modaliteiten veel haalbaarder zullen zijn”, zegt hij.

De Clercq neemt zich alvast voor om ook aan het tweede project deel te nemen: “De resultaten met onze eerste combinatie zijn positief en bij klanten is er vrij veel vraag naar de inzet van dergelijke voertuigen. Indien mogelijk zullen we dus meer ecocombi’s inzetten”, zegt hij.

Grensoverschrijdend

Het is nog niet duidelijk of het nieuwe project ook grensoverschrijdend verkeer van ecocombi's toelaat. Een van de mogelijke pistes die onderzocht werd of wordt, is dat er gereden kan worden tussen Vlaanderen en Nederland. De Clercq is hierover genuanceerd. “Dat zou zowel positief als negatief zijn: het kan nieuwe opportuniteiten openen, maar wij hebben tegenover de Nederlanders een enorme achterstand opgebouwd." Hij vreest met andere woorden voor een ongelijk speelveld.

Philippe Van Dooren