Twee Vlaamse spelers mee in Europees binnenvaartproject

Bedrijven bewuster maken van de binnenvaartmogelijkheden, dat is de doelstelling van een nieuw Europees project. Samen met internationale partners trekken de POM Oost-Vlaanderen en W&Z aan de kar.

Het Europees project heet ‘Inland Waterway Transport Solutions 2.0’ (IWTS 2.0). Het vertrekt vanuit de vaststelling dat vele Europese waterwegen niet of ondermaats benut worden, terwijl binnenvaart een goedkoop en klimaatvriendelijk alternatief voor het wegvervoer biedt.

Bedoeling is verladers bewust te maken van de mogelijkheden van die transportmodus en te helpen om ervaring op te doen met het vervoer over water. Innovatieve schepen en overslagmethodes krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Boekje

De partners komen uit België, Nederland, Duitsland, Engeland en Zweden. Aan Belgische zijde gaat het om de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en waterwegbeheerder W&Z.

De POM Oost-Vlaanderen kreeg als taak op basis van bedrijfsbezoeken zowel potentiële goederenstromen als juridische en operationele hinternissen in kaart te brengen om in een tweede fase een aantal tests op te zetten.

De POM wil de overslagmethodes, hun technische vereisten en de gerelateerde kosten ook bundelen tot een boekje.

Jean-Louis Vandevoorde