Twee derde vervoerders investeert dit jaar nog in digitalisering

Een meerderheid van Europese transporteurs (65%) is van plan om in de komende zes maanden te investeren in digitale systemen. Hun prioriteit hierbij is het optimaliseren van dagelijkse activiteiten. Meer toekomstgerichte oplossingen blijven achter.

Naar aanleiding van het event Logistics & Innovation Solutions in Amsterdam liet de IRU, de wereldwijde organisatie voor wegvervoer, een enquête uitvoeren bij de Europese wegvervoeroperatoren. Daaruit blijkt dat, hoewel ze zich vooral zorgen maken over traditionele uitdagingen zoals de brandstofkosten (50%) en de beperkingen op het gebied van milieu en regelgeving (60%), ze zich steeds meer bewust worden van de opkomst van nieuwkomers op de markt en de impact van de digitalisering.

Volgens de bevindingen van de IRU wil twee derde van de ondervraagde operatoren de komende zes maanden in digitale oplossingen investeren om hun dagelijkse activiteiten te optimaliseren. Technologie zien ze vooral als de sleutel tot het oplossen van basisproblemen. Door meer digitaal te werken denken ze vooral het papierbeheer (50%) te optimaliseren, de transportbeveiliging (41%) en het vinden van lading (30%).

Iets meer dan een derde (38%) is van plan te investeren in nieuwe oplossingen voor vlootbeheer en 25% in gedigitaliseerde documenten (en meer bepaald de elektronische vrachtbrief e-CMR).

Chauffeurstekort

De wegvervoerders blijven zeer nuchter als het om toekomstige technologie gaat. Toch noemt 40% van hen autonome voertuigen als de belangrijkste verandering die de komende vijf tot tien jaar hun activiteiten zal beïnvloeden. Slechts 26% ziet de digitale dienstenplatforms en nieuwe vervoersaanbieders als een belangrijke evolutie. Amper 20% gelooft dat leveringsdrones er een is.

Meer dan een kwart van de respondenten (28%) ziet de digitalisering als een oplossing voor het aanhoudende chauffeurstekort. Slechts 26% van de ondervraagde operatoren denkt dat autonome voertuigen een rol zullen spelen bij het oplossen van dat tekort. Een op de drie (32%) gelooft niet dat chauffeurloze vrachtwagens in de toekomst het tekort zal verminderen, en maar liefst 42% spreekt zich hierover niet uit.  

Vooral operationele zaken

Volgens Zeljko Jeftic, Global Innovation lead bij IRU, is het bemoedigend om te zien dat de meerderheid van de exploitanten technologie omarmt en in digitale oplossingen investeert. "De vervoerssector ondergaat een periode van enorme veranderingen. Wat we vandaag zien, is dat de sector voornamelijk technologie wil gebruiken om basale operationele uitdagingen op te lossen, zoals de overstap naar digitale documentatie en de verbetering van traceerbaarheid, veiligheid en efficiëntie”.

“Hoewel onze bevindingen over het geheel genomen een positief beeld schetsen, moeten we vaststellen dat een minderheid van de ondervraagde vervoerders (28%) de transformatie van de sector niet als een realiteit beschouwt. Overigens zegt 35% van de respondenten niet van plan te zijn om in de komende zes maanden in digitale oplossingen te investeren. Dit suggereert dat er in de sector nog spelers zijn die de nieuwe technologieën nog niet omarmen. Zij lopen het risico uit de boot te vallen”, zegt Jeftic tot slot.

Philippe Van Dooren