Truckfabrikanten vragen Europa hardere aanpak 'AdBlue-killers'

De truckfabrikanten vragen dat de Europese Commissie harder optreedt tegen de ‘AdBlue’-killers. Deze worden al langer gebruikt, hoofdzakelijk door Oost-Europese truckers, maar er is nog te weinig tegen hen ondernomen, vinden ze.

Het gebruik van AdBlue-killers (ook AdBlue-emulatoren genoemd) werd een jaar geleden aan de kaak gesteld door de Duitse vereniging van transport-KMO’s Pro Camion. Er ontstond heel wat heisa, ook in het Europees Parlement, maar die was kortstondig. Onlangs bracht een programma van de Duitse televisiezender ZDF de apparaatjes weer in de actualiteit. Daarin wordt beweerd dat 20% van de vrachtwagens op de Duitse wegen met zo'n toestel is uitgerust.

AdBlue-emulatoren zijn gemakkelijk op het internet te kopen, veelal op Chinese e-commerce sites zoals AliExpress. Ze zijn ook gemakkelijk te monteren, zoals deze video toont. Deze toestellen onderbreken de toevoer van AdBlue (red.: ureum, voor het ‘wassen’ van de uitlaatgassen) zonder dat de motor stilvalt. In elke truck met SCR-nabehandeling van de uitlaatgas is er een (wettelijk verplichte) monitor die het vermogen van de motor zeer fors beperkt indien de tank met AdBlue leeg is. Met een AdBlue-emulator wordt dit controlesysteem als het ware gefopt. De motor blijft ook zonder ureum draaien, waardoor de NOx-emissies véél hoger zijn dan toegelaten. Hiermee kan de transporteur echter besparen op de AdBlue-kosten.

Actie gevraagd

ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten, heeft reeds in 2012 gewezen op deze oneerlijke en milieubedreigende praktijk. Volgens secretaris-generaal Erik Jonnaert hebben noch de Europese Commissie, noch de lidstaten gereageerd.  

Daarom grijpen de constructeurs de ZDF-reportage aan om alsnog een reactie van Europa te eisen. Ze vragen een verbod op het adverteren en verkopen van hardware en software die de systemen van emissiecontrole kunnen omzeilen. En ze vragen meer controles langs de weg, zodat de malafide transportoperatoren beseffen dat ze hoge boetes krijgen wanneer ze gepakt worden.

Volgens Jonnaert moet Europa harder ingrijpen omdat de constructeurs zwaar geïnvesteerd in complexe technologie om te komen tot bijna emissieloze trucks. Ook zegt hij dat het gebruik van AdBlue-killers concurrentievervalsend is. Niet alleen besparen de sjoemelaars op de AdBlue-kosten, maar ze genieten ook onterecht van lagere taksen, kilometerheffingen en andere voordelen wanneer ze met een Euro6-truck rijden.

Philippe Van Dooren