‘Trein van Noach’ komt naar Brussel (+ video)

De Europese coalitie van spoorgoederenvervoerders ‘Rail Freight Forward’ lanceert vandaag in Katowice de ‘Trein van Noach’. Die staat symbool voor hun klimaatverplichting om tegen 2030 een aandeel in de modal split van 30% te halen.

De spooroperatoren lanceren hun coalitie en de ‘Trein van Noach’ in het kader van de Klimaatconferentie die in het Poolse Katowice plaatsvindt. De trein doet vervolgens Wenen (14/1), Berlijn (24/1), Parijs (5/2) en Brussel (20/2) aan. In elk van die steden zullen bekende straatkunstenaars de trein stilaan omvormen tot het grootste rijdende kunstwerk ter wereld. Zij zullen zich daarbij laten inspireren door het oudste verhaal over milieuactivisme, de Ark van Noach.

Goederenvervoer en CO2-uitstoot

Het goederenvervoer in Europa stoot jaarlijks 275 miljoen ton CO2 uit, een derde van de totale vervoersemissies, inclusief die van het personenvervoer. Met een verwachte groei van het goederenvervoer met 30% tegen 2030 zal het klimaateffect van het goederenvervoer alleen maar toenemen. Daarom hebben de Europese spoorvervoerders besloten om samen te werken om het aandeel van het goederenspoorvervoer in het totale goederenvervoer te verhogen van 18 naar 30% tegen 2030.

Rail Freight Forward

In totaal veertien Europese spoorgoederenvervoerders, waaronder Lineas, vormen de coalitie Rail Freight Forward. Om hun ambitieuze doelstelling te realiseren, verplichten ze in eerste instantie zichzelf ertoe om hun sector te transformeren en innovatieve en zeer concurrerende railproducten aan te bieden.

Daarnaast sporen ze beleidsmakers en hun partners aan om de noodzakelijke externe voorwaarden te scheppen om een modal shift van weg- naar spoorvervoer mogelijk te maken. In de eerste plaats vragen ze de spoornetbeheerders een eenvoudig toegankelijk, goed beheerd en betrouwbaar netwerk.

De nationale en Europese overheden van hun kant moeten de netwerkbeheerders een transparant en solide regelgevingskader bieden om dat netwerk te realiseren. Daarom moeten belastingen, administratiekosten en infrastructuurtoegangskosten voor de verschillende vervoermodi gelijkgeschakeld worden.

Lineas riep donderdag in Flows, in een reactie op de Duitse steunmaatregel voor een modal shift naar het spoor, de Belgische overheid al op om de spoorvergoeding te verlagen. De operatoren wijzen erop dat in landen die maatregelen nemen voor een duidelijk regelgevingskader en eerlijke concurrentie, zoals Oostenrijk (32%) en Zwitserland (37%), het spoorvervoer een zichtbaar groter modaal aandeel heeft.

Koen Heinen