Transportfederaties zwaar in de clinch met Delhaize

Sinds kort legt Delhaize een aantal extra verplichtingen op aan haar vervoerders. Ze gelden niet alleen voor nieuwe chauffeurs, maar ook voor wie die de supermarkten al langer belevert. De kost is buitensporig, waarschuwen de drie federaties.

Volgens Febetra, TLV en UPTR organiseren retailers al langer ‘bedrijfsinterne opleidingen’ die al dan niet onmiddellijk doorgerekend worden aan de vervoerders. “Sinds kort spant Ahold-Delhaize écht wel de kroon”, zeggen ze. Naast opleidingen worden ook een technische controle van de vrachtwagen en taal- en rijtesten via een externe firma opgelegd.

Volgens Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra, hebben meerdere vervoerders de drie federaties aangesproken om hun beklag te doen over de nieuwe verplichtingen, omdat ze buitensporig duur zijn.

1.250 euro per chauffeur

“Nieuwe vervoerders die voor Delhaize willen rijden, kunnen niet anders dan 1.250 euro per chauffeur en per vrachtwagen betalen voor ze nog maar de eerste rit hebben uitgevoerd. En dat staat dan nog los van de loonkost voor deze opleidingsdagen”, stellen de federaties.

“Bestaande vervoerders die een nieuwe chauffeur wensen in te zetten, moeten 700 euro per chauffeur betalen. Zelfs chauffeurs met een ‘Delhaizeverleden’ moeten de opleidingen volgen. Bovendien krijgen vervoerders voor chauffeurs die de testen niet kunnen beginnen door taalproblemen of voor chauffeurs die niet slagen een factuur van 200 euro gepresenteerd”, klinkt het verder.

Strafbaar

Wie niet betaalt, mag niet meer voor Delhaize rijden. “Als men deze kost bijrekent bij de vrachtprijs, dan organiseert Delhaize vervoer tegen een ongeoorloofd lage prijs, Dat is strafbaar is op grond van de vervoerswetgeving”, waarschuwen de federaties.

De Maegt hoopt dat het niet zo ver zal komen dat er geprocedeerd moet worden. “We hebben de klachten van de vervoerders aan Delhaize overgemaakt. Donderdag gaan vertegenwoordigers van de federaties met verantwoordelijken van de retailer rond de tafel zitten voor overleg”, zegt ze tot slot.

Nieuwe verplichtingen

Wij zetten de nieuwe verplichtingen op een rij. Delhaize organiseert nu een controle van de trekker door zijn eigen garage, wat de vervoerder 50 euro kost. De federaties hekelen het feit dat voor de retailer een geldig keuringsattest door een erkende keuringsinstelling niet voldoende is. Ook is Delhaize van start gegaan met “taal- en rij-testen” via een externe firma. Op basis van hun advies beslist de keten of chauffeurs al dan niet een verdere interne opleiding moet krijgen.

Deze tests kosten de vervoerder 200 euro per chauffeur. Als de chauffeur voor deze test slaagt, moet de vervoerder nog eens 500 euro betalen voor een infosessie over ‘voorlading’ en een uitleg over de garage van Delhaize. Ook rijdt de eerste drie werkdagen een Delhaize-opleider mee. Daarnaast moet de vervoerder nog eens 500 euro per chauffeur betalen voor een sessie ‘zelf laden’ en een rondleiding in de Fresh-distributiecentra. Opnieuw rijdt een opleider mee, nu vijf dagen lang.

Philippe Van Dooren