Transport en havens (nog?) niet rijkelijk bedeeld in Plan Juncker

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) mag een jaar na zijn effectieve opstart al een succes genoemd worden, vindt de Commissie. In de goedgekeurde projecten zijn transport en havens echter niet dik bezaaid.

Het EFSI heeft tot doel ten minste 315 miljard euro aan extra investeringen te helpen mobiliseren tegen medio 2018. Tot dusver heeft de Europese Investeringsbank (EIB), die het garantiefonds beheert, de financiering van 64 projecten voor een investeringsvolume van 9,3 miljard euro en 185 financieringsovereenkomsten met kleine en middelgrote ondernemingen goedgekeurd voor een totaal van 3,5 miljard EUR goedgekeurd. Die zullen naar verwachting leiden tot totale investeringen van meer dan 100 miljard euro.

Alle pessimisten ten spijt

Na één jaar werking van het ‘Plan Juncker’ maakt de Commissie dan ook alvast een positieve balans op. “Het investeringsplan werkt, alle pessimisten ten spijt. Het Fonds schept banen en stimuleert investeringen, elke dag opnieuw in de reële economie”, zegt Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker daar zelf over.

De Commissie stelt dan ook meteen voor om het plan ook na 2018, na de eerste driejarige termijn, te verlengen. “We moeten ambitieus zijn en Europa opnieuw aan het investeren krijgen.”

Transport

Volgens de cijfers van de Commissie valt 13% van bij de door de EIB goedgekeurde grotere projecten onder de noemer ‘Transport’. Samen zijn ze goed voor 2 miljard euro en zouden ze 5,66 miljard euro aan totale investeringen moeten opleveren (niet alle projecten hebben al een definitief groen licht gekregen).

Het geld dat langs die weg ter beschikking wordt gesteld, gaat in vijf gevallen naar de aanleg of uitbouw van autosnelwegen. Spanje staat op het lijstje met de verbetering van de weg- en spoorontsluiting van havens en de bouw van twee dual fuel-schepen voor een rederij, ter vervanging van twee oudere schepen. In Italië is sprake van de aankoop van nieuw spoormateriaal en van ‘new shipping stock’, maar wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk.

Zeven lidstaten komen daarbij in aanmerking. Daar zijn de vier buurlanden van België wel bij, maar ons land ontbreekt. Daar gaat de EFSI-financiering vooral naar windmolenparken op zee.

CEF en TEN-T

De haven- en transportsector had bij de aankondiging van het Plan Juncker herhaaldelijk de vrees uitgesproken dat EFSI ten koste zou gaan van de Connecting Europe Facility en van TEN-T-projecten. De eerste lijst EFSI-projecten had de sector op dat punt niet gerustgesteld.

Europees Transportcommissaris Violeta Bulc pleitte in het Europees Parlement onlangs nog voor meer CEF-middelen voor transport. De Commissie blijft in de balans van het eerste jaar van het Plan Juncker onderstrepen dat CEF en EFSI “complementair kunnen zijn”.