TLV aan politici: “Kilometerheffing voor auto’s niet variabel maken”

TLV stelde zopas haar eisen voor aan de beleidsmakers met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. In haar memorandum pleit de vereniging voor de kilometerheffing voor alle voertuigen, maar – en dat is verwonderlijk – aan een vlak tarief.

“Nu het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is gaan liggen, starten alle politieke hoofdkwartieren dezer dagen met het uitschrijven van hun politieke programma voor de volgende verkiezingen. De inzet is groot: de regionale, federale en Europese verkiezingen vallen volgend jaar samen. Het ideale moment om te lobbyen om deze programma’s te beïnvloeden is nù. Een maand voor de verkiezingen beginnen lobbyen, is te laat. Daarom nodigen wij onszelf uit om te proberen de programma’s te beïnvloeden terwijl ze die nog aan het schrijven zijn”, zegt Lode Verkinderen, CEO van TLV.

“In ons memorandum leggen we de focus op zes pijlers waarin we de prioritaire maatregelen groeperen die volgens ons nodig zijn om te streven naar een groen, vlot en evenwichtig wegtransport”, voegt hij toe. “Daarbij zijn we niet over een nacht ijs gegaan: we hebben de TLV-leden geconsulteerd, er is een enquête gehouden en de voorstellen zijn binnen de raad van bestuur uitvoerig besproken”.

De zes thema’s zijn:

- Billijke en evenwichtige goederenvervoersmarkt

- Aantrekkelijke sector voor werknemer én werkgever

- Steun voor de groene vervoerders

- Nood aan een beter wegennet

- Respect voor leefbaarheid en verkeersveiligheid

- Een eerlijk Europees speelveld

Vlakke kilometerheffing

Binnen elk thema staat ook een topprioriteit extra in de schijnwerpers. Sommige zijn bijna voorspelbaar, maar andere zijn opmerkelijk. Voor wat de kilometerheffing betreft is TLV, zoals geweten, een groot voorvechter van een slimme kilometerheffing voor alle weggebruikers. “Maar we benadrukken nu ook dat wij voor een vlak tarief pleiten, dus geen variatie volgens het moment van de dag. Voor er variabele tarieven worden ingevoerd, moeten eerst de effecten van een ‘vlakke heffing’ onderzocht worden”, zegt Verkinderen.

Volgens het memorandum zullen variabele prijzen de klant niet overtuigen ruimere openingsuren te hanteren. “Het aantal personenwagens zal voldoende dalen als de heffing ook voor hen geldt. Daardoor zal de beschikbare capaciteit niet langer overschreden worden. Bovendien kunnen vervoerders ’s nachts nog altijd zo goed als nergens laden en/of lossen”, klinkt het.

Smartphones

Een andere prioriteit die TLV nog niet onder de aandacht bracht, is het gebruik van de smartphone achter het stuur. “Het is een groeiend probleem voor de verkeersveiligheid. Wij stellen dat, zolang het technisch niet mogelijk is om het ‘appen’ tijdens het rijden onmogelijk te maken, de overheid hiertegen moet optreden. Daarbij is het geen kwestie van wetgeving, maar van handhaving. Daarom onze boodschap aan de politici: voor rijdend gsm’en zijn – naast sensibiliseren – zware straffen nodig”, zegt Verkinderen.

“In de komende maanden zal TLV deze en vele andere gevoeligheden in het memorandum in persoonlijke gesprekken met politici aankaarten”, voegt hij er nog aan toe.

Het volledige memorandum en de samenvatting die naar politici en journalisten werd verstuurd, vindt u via deze link.

Philippe Van Dooren