TLN eist tolerantie bij handhaving km-heffing

TLN heeft vernomen dat Viapass geen uitstel overweegt van de kilometerheffing. Daarom vraagt de organisatie om ‘coulance’ te betrachten in de handhaving tijdens de eerste periode na invoering. Anders wordt een een juridische procedure overwogen.

TLN zegt dat ViaPass eind vorige week gereageerd heeft op haar uitstelverzoek. Die heeft aangegeven nog steeds de intentie te hebben om op 1 april de kilometerheffing in te voeren. Dat vindt de organisatie teleurstellend. 

“Bij de invoering van de Duitse Maut in 2005 had de overheid immers wél begrip getoond voor het feit dat de sector zich door identieke oorzaken simpelweg niet goed had kunnen voorbereiden en gaf uiteindelijk aan dat de invoering pas zou geschieden als van overheidszijde alles 'op orde' was om de kilometerheffing vlekkeloos te kunnen introduceren”, zegt TLN.

“ViaPass heeft zélf aangegeven dat het systeem dusdanig complex is dat perfectie bij de invoering niet haalbaar is. We hebben ViaPass in onze tegenreactie vandaag juist daarom gevraagd om coulance te betrachten in de handhaving tijdens de eerste periode na invoering. Geeft ViaPass hier geen gehoor aan, overweegt TLN een juridische procedure te starten”, klinkt het.

Zoals geweten zet ViaPass ‘alles op alles’ te zetten om de kinderziektes op 1 april te hebben genezen, maar TLN is er niet gerust op. “TLN gaat door met het doorgeven van alle klachten van haar leden aan het call center van Satellic en verwacht ogenblikkelijke actie om ondernemers in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden. Hiertoe is een strakke ‘workaround’ afgesproken met de mensen van de Customer Service en de logistieke afdeling.” 

Meldpunt

De organisatie heeft tevens een speciaal 'meldpunt Belgische kilometerheffing' in het leven geroepen. TLN roept haar leden op om alle ‘issues’ met betrekking tot de registratie en aanvraag van OBU’s en de technische werking ervan te melden.

Op dat meldpunt kunnen ook klachten overgemaakt worden over een toldienstverlener zoals BP, Shell, UTA, DKV of Multiservice. “Deze organisaties zijn natuurlijk primair verantwoordelijk om issues bij hun klanten (en dus onze leden) op te lossen, maar TLN hoort graag welke issues daarbij spelen,” zegt de organisatie nog.