Terugbetaling eurovignet varieert volgens de gewesten

De regeling voor de terugbetaling van het eurovignet na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april 2016 zal in België niet overal op dezelfde manier gebeuren. In Brussel is zelfs nog niet beslist hoe dit geregeld wordt.

Gisteren schreven we dat wanneer een Belgisch wegvervoerder na 1 november 2015 een nieuw vignet aanvraagt, de geldigheidsduur hiervan tot april 2016 zal lopen. De vignetten die zijn aangevraagd voor 1 november met een geldigheidsduur van na 1 april 2016, zullen niet automatisch worden gecompenseerd. Daarvoor moet terugbetaling worden aangevraagd.

“Dat is enkel de situatie in Vlaanderen”, verduidelijkt Febetra woordvoerster Isabelle De Maegt ons. “De regeling van de terugbetaling zal immers niet in de drie gewesten dezelfde zijn.”

“De situatie is complex”, geeft ze toe. “Wie voor 1 november een vignet kocht, heeft een vignet dat een jaar geldig blijft. Wie op 1 augustus 2015 betaalde, behoudt het vignet tot 1 augustus 2016. Rijdt die vervoerder niet in Nederland, Zweden, Luxemburg en/of Denemarken, dan kan hij de terugbetaling vragen voor de resterende periode na 1 april.”

Na 1 november

“Voor wie na 1 november het eurovignet betaalde, is de situatie anders. In dat geval is de geldigheidsduur beperkt tot april. Maar omdat Vlaanderen enkel volle maanden aanrekent, kan het gebeuren dat het vignet langer dan 1 april geldig blijft. Met andere woorden: als het vignet op 1 november is gekocht, dan vervalt het op 1 april en is er geen probleem. Als het op 15 november is gekocht, dan vervalt het op 15 april. Als men vanaf 1 april geen eurovignet meer nodig heeft, dan kan men de terugbetaling vragen voor die 15 dagen”, aldus De Maegt. Dat gebeurt dus niet automatisch.

Wallonië, daarentegen, hanteert het regime van de volle maanden niet. Zelfs een eurovignet betaald na 1 november vervalt op 1 april. Een terugbetaling aanvragen hoeft niet, omdat ze pro rata van de dagen werd berekend.

“In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, waar het eurovignet nog door de FOD Financiën wordt geïnd, is nog niet beslist hoe de terugbetaling na 1 april zal worden geregeld”, wist De Maegt ons nog te vertellen.

Geen kosten

In de huidige situatie moet een vervoerder administratieve kosten (25 euro) betalen wanneer hij het eurovignet zelf vervroegd stopzet, bijvoorbeeld omdat hij een vrachtwagen niet meer gebruikt.

Wanneer een vervoerder op 1 april het eurovignet stopzet en de terugbetaling vraagt voor de resterende termijn, zullen echter geen kosten worden aangerekend, noch in Vlaanderen, noch in Wallonië. Ook over dit aspect is in Brussel nog geen beslissing genomen.

Vroeger aanvragen

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de Vlaamse regering heeft beslist dat de aanvragen tot terugbetaling slechts tot 1 mei 2016 aan de Vlaamse Belastingsdienst kunnen worden gericht.

De aanvraagperiode gaat echter op 1 januari 2016 in. Dit betekent dat men vanaf die datum een aanvraag tot terugbetaling mag indienen. Zo wil de regering een massale toestroom van aanvragen in april 2016 vermijden of minstens minder waarschijnlijk maken.