Terminal Wielsbeke ‘extended gateway’ voor Antwerpen en Zeebrugge

De River Terminal Wielsbeke (RTW) wordt met extra kaailengte en terreinen voor magazijnfunctie, een ‘extended gateway’ voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De POM West-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal investeren 4,3 miljoen euro.

De terminaluitbreiding werd al aangekondigd tijdens het startevent voor een Europees project SYN-ERGIE voor vervoerscorridors tussen West-Vlaanderen en Nederlands Limburg vorige maand. Donderdag vond in Wielsbeke de officiële voorstelling plaats. De kaaimuur van de terminal wordt met 85 meter verlengd zodat drie schepen tegelijk kunnen behandeld worden.

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) heeft ondertussen 6,5 ha aanpalende gronden gekocht, waarvan 3 ha wordt gebruikt voor uitbreiding van de terminal. De overige 3,5 ha is bestemd voor de uitbouw van magazijnfuncties. “Deze terminal heeft alle potentieel om uit te groeien tot een Regionaal Logistiek Knooppunt waar value added logistics en value added services worden gerealiseerd voor de industrie. Wielsbeke vormt het perfecte ontkoppelpunt en kan op die manier de rol vervullen van ‘extended gateway’ van de zeehavens Antwerpen en Zeebrugge”, zei Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie van de provincie West-Vlaanderen.

“Met deze investeringen kunnen bedrijven effectief competitiever worden en als overheidsdienst vervullen wij een schakelfunctie tussen vraag en aanbod”, onderstreepte Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van W&Z.

Binnenvaartverbinding Zeebrugge

De exploitatie van de RTW is in handen van Delcatrans voor het containervervoer en van Shipit voor bulk en paletten. Delcatrans is momenteel in onderhandeling met de haven van Zeebrugge en terminaloperator APMT voor een wekelijkse binnenvaartverbinding tussen RTW en Zeebrugge. Er is al een regelmatige verbinding van en naar de haven van Antwerpen.

De terminal mikt ook op goederenstromen met reefercontainers voor de diepvriesindustrie die in de regio talrijk aanwezig is.

Roeselare

Om te anticiperen op de groei van het vervoer van paletten en bulk op het kanaal Roeselare-Leie investeren de POM West-Vlaanderen en W&Z ook daar in een nieuw overslagplatform op een terrein van 2 ha. De investering bedraagt 5,5 miljoen euro. Tegen 2020 wordt het overslagpotentieel geraamd op minimaal 100.000 ton per jaar. De POM gaat op zoek naar een exploitant voor de terminal.

Koen Heinen