“Stop met minder duurzame modi duurder te maken”

Europarlementariër Wim van de Camp roept op om te stoppen met minder duurzame modi zoals weg- en luchtvervoer duurder te maken. In de plaats daarvan moeten binnenvaart en spoor aantrekkelijker gemaakt worden via investeringen in infrastructuur.

Wim van de Camp, die rapporteur is voor de implementatievan het Transport Witboek 2011, zei dat op de jaarvergadering van de Europese vereniging van Binnenhavens EFIP, die in Antwerpen plaatsvond ter gelegenheid van de Inland Terminals Conference. Hij neemt daarmee een heel ander standpunt in dan enkele van zijn collega’s die zopas nog in een brief aan Europees Transportcommissaris Violeta Bulc gevraagd hebben om het wegvervoer zwaarder te belasten naargelang de CO2-emissies.

Volgens Van de Camp heeft de modal shift van de weg naar het water serieus gefaald en is het marktaandeel van de binnenvaart al twintig jaar ongewijzigd op 6,5% blijven steken. Daarom pleit hij ervoor om niet te focussen op het duurder maken van minder duurzame modi, maar om te investeren in infrastructuur om de duurzame modi zoals binnenvaart en spoor financieel aantrekkelijker te  maken. “Er is nood aan een geïntegreerde benadering naar multimodaliteit. Binnenhavens zijn hubs waar verschillende modaliteiten bijeenkomen en spelen een belangrijke rol om dit te verwezenlijken”, zo zei hij.

Multimodaliteit

EFIP-director Alexander van den Bosch had er tijdens de Inland Terminals Conference al op gewezen dat multimodaliteit noodzakelijk is om vracht te consolideren en goederenstromen te ‘matchen’. Intermodaal transport is volgens hem ook duurzamer dan unimodaal vervoer.

De binnenhavens kunnen als multimodale hubs op de Europese transportcorridors een sleutelrol spelen als interface tussen maritieme en landvervoer modi en als extended gateway voor de grote zeehavens, aldus van den Bosch nog. Ze zijn tevens een interface tussen lange-afstandsvervoer en lokale logistiek zoals bijvoorbeeld duurzame stadsdistributie.

De EFIP-director wil dat de sector met innovatieve ideeën komt op het vlak van zowel binnenschepen, logistieke concepten, als wat samenwerkingstools betreft en dat afgestapt wordt van ‘silo-denken’. Hij pleit tevens voor ruimte voor logistiek bij ruimtelijke planning en beschikbaarheid van kwaliteitsvolle infrastructuur voor de verschillende modi en de terminals.

Fragmentering

Luc Arnouts, CCO van het Antwerpse Havenbedrijf, noemde in zijn bijdrage over de inland strategie van de haven, het risico op fragmentering als gevolg van de sterke groei van het aantal inland terminals een belangrijke uitdaging. Volgens hem kan er nog veel meer gedaan worden op het vlak van samenwerking met de inland terminals en moet fragmentering vermeden worden.

Hij pleitte tevens voor meer transparantie in het gebruik van de verschillende modi en zei dat voornamelijk het spoor de verladers nog moet kunnen overtuigen. Het verhogen van het aandeel van het spoor verdient dan ook bijzondere aandacht. Terminals met de beste combinatie van modi, zullen het meest succesvol zijn, zo besloot hij.