Stijging dieselprijs jaagt kostprijs Belgisch wegvervoer hoogte in

De kostprijs voor de Belgische vervoerders is tijdens de eerste jaarhelft tussen 2,3 en 3,5% gestegen. De grote boosdoener is de forse stijging van de dieselprijs. Ook de financieringskosten, de lonen en de kilometerheffing zijn duurder geworden.

Het ITLB (Instituut Transport en Logistiek België, het Belgische marktobservatorium voor het wegvervoer en de logistiek) publiceerde zopas de kostprijsevolutie van beroepsgoederenvervoer over de weg voor het eerste semester. In het nationaal vervoer is er sprake van een stijging van de kost met 2,7%. In nationaal stukgoedvervoer is de stijging 2,43%. Omdat de brandstofprijs zwaarder doorweegt in het internationale vervoer, bedraagt de stijging daar 3,1%. In de transporten op Italië en Frankrijk is de kostenstijging het hoogst, met resp. +3,47 en +3,53%.

“De impact van de stijgende dieselprijs laat zich duidelijk voelen. Vorig jaar was die sterk gedaald, zodat de kostprijsstijging tijdens de eerst jaarhelft van 2017 beperkt bleef tot 0,17%. Maar nu zien we dat de brandstofkosten in het nationaal vervoer met 8,29% stegen en in het internationale vervoer met 10,25%. Op de relatie België-Frankrijk is de stijging zelfs 12,3%”, weet Isabelle De Maegt, woordvoerster van Febetra.

“De meeste vervoerders hebben een dieselclausule in hun contracten met de opdrachtgevers. Die zijn dus beschermd tegen de forse stijging van de dieselprijs. Voor diegene die er nog geen hebben, is dit wel een zeer duidelijk signaal dat zij dat dringend moeten doen”, zegt ze.

Naast de dieselprijs zijn er nog kostenposten die duidelijk gestegen zijn sinds 31 december 2017. De personeelskost is met 1,77% gestegen en ook de financieringskosten zijn er vrij fors op vooruitgegaan: in het nationaal vervoer met 2,49 à 2,87% en in het internationaal vervoer met 2,71 à 3,33%.

“En dan zijn er nog de zogenaamde ‘specifieke ritkosten’ – lees de kilometerheffing – die ook gestegen zijn door de indexering in Wallonië begin dit jaar. Zelfs al hanteren de wegvervoerders een dieselclausule, dan nog is het aan te raden dat de wegvervoerders met de klanten gaan praten, want zo’n clausule dekt niet de verhogingen van de andere kostenposten”, zegt De Maegt tot slot.

Philippe Van Dooren