Steun BTB voor inzetten ANPR-camera’s in strijd tegen sociale dumping

BTB-ABVV steunt het voorstel van staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude Philippe De Backer om ANPR-camera’s in te zetten tegen de sociale dumping. De bond vraagt dat ook gegevens van Viapass en trajectcontroles aangewend worden.

De Antwerpse gemeenteraad keurde de plaatsing goed van 64 camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) in het havengebied. De camera's worden ingeschakeld in de strijd tegen drugstrafiek en op termijn mogelijk ook voor de naleving van een lage-emissiezone in de haven. Volgens De Backer kunnen de ANPR-gegevens, naast die van de kilometerheffing, misschien door de sociale inspectiediensten gebruikt worden voor het aanpakken van sociale dumping. Hij laat dat momenteel onderzoeken.

BTB topman Frank Moreels – nochtans in het algemeen zeer kritisch tegenover De Backer - juicht het initiatief toe. “Zo eist BTB al jaren om minstens alle ANPR-camera’s in te zetten in de strijd tegen sociale dumping. Het staat ook ingeschreven als actie in het Plan voor Eerlijke Concurrentie in de Transportsector, in februari 2016 samen ondertekend door de Belgische regering én de werkgeversfederaties en transportvakbonden”, zegt hij.

Volgens hem moeten alle technologische middelen aangewend worden in de strijd tegen sociale fraude, niet enkel ANPR-camera’s. “Die worden door heel wat politiezones ingezet, maar er zijn ook nog de camera’s voor trajectcontroles. Ook Viapass, de organisatie die instaat voor de kilometerheffing voor vrachtwagens, verzamelt gegevens”, stelt hij. Volgens hem kunnen die verschillende gegevens vergeleken worden en kunnen ze worden gebruikt als bewijsmateriaal. “Zo kan bijvoorbeeld de illegale cabotage aangepakt worden,” klinkt het tot slot.

Er moet nagegaan worden of het gebruik van gegevens en beelden die gemaakt worden voor een ander doel dan het oorspronkelijke, niet leidt tot privacyproblemen. Dat De Backer ook hiervoor bevoegd is, kan het onderzoek dan ook bespoedigen.

Philippe Van Dooren