Staalnijverheid vraagt vrije toegang tot spoornetwerken

Het Staalindustrie Verbond vraagt met aandrang de vrije toegang tot de spoornetwerken als gevolg van de aanhoudende stakingsactie bij de Waalse spoorbonden. Bedrijven zoeken alternatieven via het weg- of het watervervoer.

De staalnijverheid benadrukt dat zowel voor de bevoorrading in grondstoffen en halffabrikaten als voor de verzending van de afgewerkte producten de sector een beroep doet op het vervoer per spoor. De staking van de spoorarbeiders verstoort de werking van de sector ernstig. Op verschillende plaatsen leidt dat tot vertraging of zelfs stopzetting van de activiteiten. Verschillende spoorkonvooien zijn tot stilstand gekomen, onder meer aan de grensposten.

Aangezien het om een spontane actie gaat, was het niet mogelijk om de nodige maatregelen te treffen om de schade te beperken, zo benadrukt het Staalindustrie Verbond. Momenteel trachten de ondernemingen alternatieven te voorzien via het wegvervoer of de binnenvaart, maar dat is niet evident en vergt tijd.

Het Staalindustrie Verbond spreekt van een gijzeling die voor de getroffen sites tot aanzienlijke verliezen aan productievolumes leidt, met nadelige gevolgen voor de tewerkstelling. Het vraagt dan ook met aandrang vrije toegang tot de spoornetwerken.

Huidige situatie

Ondertussen blijven de Waalse spoorbonden actie voeren, wat tot grote hinder leidt in het zuiden van het land. Het internationale goederenvervoer per spoor verloopt echter al beter dan de vorige dagen, alleen moet er nu rekening gehouden worden met de spoorstaking in Frankrijk. Een aantal grensposten zijn wel terug open. Vanmiddag zijn ook nieuwe onderhandelingen gepland tussen spoorbonden en NMBS-directie.

Bij B Logistics worden extra middelen ingezet om wanneer mogelijk de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Ook in het weekend zijn extra treinen voorzien. Het blijft voorlopig echter afwachten hoe de situatie in de volgende dagen zal evolueren.

Frankrijk

Vandaag wordt er in Frankrijk ook gestaakt bij het spoor. De nieuwe arbeidswet zorgt echter al een tijdje voor sociale onrust in verschillende sectoren waaronder het spoor. De vereniging van gecombineerd vervoeroperatoren GNTC zegt dat als gevolg van acties een kwart van de treinen moet afgeschaft worden en dat de helft met een vertraging van meerdere uren rijdt. Verladers zeggen hun opdrachten op. GNTC eist het recht op vrije toegang tot het spoor voor een op voorhand betaalde dienst.