Spoorvertakking Oude Landen (Ekeren) krijgt mogelijk uitbreiding

Een extra investeringsenveloppe van 1 miljard euro voor het spoornet, bevat een uitbreiding van de vertakking Oude Landen in Ekeren. Die is belangrijk voor de spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Ook Zeebrugge krijgt een betere ontsluiting.

Van de eerder door federaal minister voor Mobiliteit François Bellot aangekondigde extra investeringsenveloppe van 1 miljard voor het spoornet gaat 448 miljoen euro naar Vlaanderen.

“Voor alle duidelijkheid, er is nog geen akkoord, het gaat nog om een voorstel van de bevoegde federale minster aan de gewesten”, zegt Jasper Pillen, woordvoerder van minister Bellot. Tegen het overlegcomité met de verschillende regeringen eind november wordt een beslissing verwacht.

“De investeringsenveloppe van 1 miljard euro staat ook volledig los van de oefening in afzonderlijke projecten die vervat zitten in het meerjaren investeringsplan tot 2025 voor een bedrag van 7 miljard euro. Hierover is bijna een akkoord”, zegt Pillen.

Voor de 1 miljard extra investeringen is er een akkoord over de verdeelsleutel. Vlaanderen krijgt daarvan 448 miljoen inclusief de investering in het RER-netwerk. “Er blijft nog 371 miljoen euro over voor de andere investeringsdossiers. Het gaat om elf prioritaire dossiers plus een aantal extra zaken”, legt de woordvoerder uit.

Zeebrugge

Bij die extra zaken ook enkele projecten voor het goederenvervoer per spoor. Volgens Pillen zijn dat de vertakking Oude-Landen in Ekeren op Rechteroever en wat de haven van Zeebrugge betreft de aanleg van een derde en vierde spoor op de lijn Gent-Brugge. Deze laatste werken waren stilgelegd wegens budgettaire redenen en kunnen nu worden heropgestart.

De spoorvertakking Oude Landen is belangrijk voor de aanleg van de tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven maar staat er anderzijds los van. De tweede spoortoegang is momenteel nog een concept. De plannen voor de vertakking Oude Landen dateren al van 2008.  De vertakking is verzadigd en goederentreinen verliezen er veel tijd omdat de sporen elkaar kruisen. Het spoor moet er op een verhoogd talud komen van 1.800 meter lang en 13 meter hoog. Dat leidde in de zomer van 2016 nog tot protest van omwonenden die de vertakking in een tunnel onder de E19 willen.

Bij de prioritaire investeringsdossiers ook de elektrificatie van de lijn Hamont-Mol, die deel uitmaakt van de IJzeren Rijn. Volgens Pillen is er momenteel geen vooruitgang in dit dossier omdat het wachten is op de resultaten van een studie.

Langere treinen

In het extra investeringsbudget is tot slot een bedrag voorzien om op de drie Europese spoorcorridors die door België lopen langere treinen tot 750 meter te laten rijden. Europa wil het Europese spoornet hiervoor tegen 2030 klaar hebben.

Koen Heinen