Spoor vergroot aandeel in Zwitserse Alpentransit

Vorig jaar heeft het spoorvervoer zijn aandeel in de Zwitserse Alpentransit vergroot tot 69%. De Zwitserse overheid wil de modal shift nog bevorderen met een verhoging van de kilometerheffing vanaf 2017 en een tijdelijke korting voor de spoorpaden.

In totaal werden 39 miljoen ton goederen over de weg en het spoor door de Alpen vervoerd. Dat is een stijging met 1,2% tegenover 2014.

Voor het spoor is dit het hoogste aandeel sinds in 2001 in Zwitserland de kilometerheffing werd ingevoerd en er met de geleidelijke gewichtsbeperking tot 40 ton nieuwe voorwaarden voor het wegvervoer gecreëerd werden.

In totaal werden vorig jaar met het spoor 27 miljoen ton goederen door de Zwitserse Alpen getransiteerd. Dat is een stijging met 3,3%. Volgens het Zwitserse Bundesamt für Verkehr (BAV) is de aanhoudende groei van het spoorvervoer zowel te wijten aan de verbeterde economische situatie in Duitsland en Italië als aan de hoge beschikbaarheidsgraad van het Zwitserse spoornet en de overheidsmaatregelen voor een modal shift van de weg naar het spoor zoals de kilometerheffing en de nacht- en zondag rijverboden voor vrachtwagens.

De sterkste groei in het spoorvervoer werd genoteerd op de Lötschberg-Simplon-as. Op de Gotthard-as hadden werken een negatieve impact op het spoorvervoer.

Het klassieke wagonladingvervoer kende de sterkste toename met 7,1%. In het gecombineerd vervoer werden op de ‘Rollende Landstrasse’ via de Simplon voor het eerst meer dan 100.000 zware vrachtwagens vervoerd. Met een aandeel van 63% in het totale spoorvervoer door de Alpen behoudt het onbegeleide gecombineerd vervoer zijn koppositie.

Wegvervoer

Het wegvervoer over de Zwitserse Alpenroute nam volgens de cijfers van het BAV met 3,4% af tot 12 miljoen ton. Op de vier Zwitserse Alpenovergangen werden in totaal 1,010 miljoen zware vrachtwagens geteld. Dat zijn er 2,2 % minder dan in 2014. Het BAV wijst er daarbij op dat het wegvervoer daarmee op het niveau van 1995 beland is, waarbij rekening gehouden moet worden met het feit dat het totale transportvolume toen veel geringer was.

Het verkeer over de Gotthard bleef met een aandeel van 72% het belangrijkst van alle overgangen. Op de San Bernardino, de tweede belangrijkste overgang, werd een toename van het vrachtvervoer met 3,9% genoteerd. Ter vergelijking: op de Brenner in Oostenrijk werden vorig jaar 4% meer vrachtwagens geteld. Ook de Mont Blanc kreeg 3,9 % meer vrachtwagens te verwerken. De Fréjus-route was goed voor een toename met 1,6%.

Toekomst

Om de modal shift van de weg naar het spoor in de toekomst nog te bevorderen voorziet het BAV vanaf begin 2017 een aanpassing van de kilometerheffing, terwijl het spoorvervoer van een tijdelijke korting op het tarief voor de spoorpaden zal kunnen rekenen.