Spoor en binnenvaart winnen aan belang bij Zeeland Seaports

Vorig jaar werden van en naar de Zeeuwse havens meer goederen per spoor en binnenvaart vervoerd dan in de voorgaande jaren. Het wegvervoer nam licht af. Verwacht wordt dat door de fusie met Haven Gent de modal split nog duurzamer zal worden.

De Zeeuwse havens verenigd in Zeeland Seaports behandelden vorig jaar 33 miljoen ton lading. Daarvan ging 8% per spoor naar het hinterland, een stijging met 2%. Het aandeel van de binnenvaart steeg van 51% naar 54% en blijft daarmee veruit de belangrijkste vervoermodus richting hinterland.

Zeeland Seaport wijt de stijging aan de uitbreiding van bestaande en nieuwe lijndiensten en de verbeterde spoorinfrastructuur. Daarnaast komen ook steeds meer nieuwe bedrijven zich in de haven vestigen.

Noodzaak

De havenautoriteit zegt dat de uitbreiding van het spoor noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Samen met Havenbedrijf Gent, de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland werd bij de Europese Commissie eerder dit jaar een subsidieaanvraag ingediend voor het optimaliseren van de spoorinfrastructuur in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Europa heeft een bijdrage van 650.000 euro beloofd.

Het aandeel van het wegvervoer in de modal split liep met 1% terug tot 25%. Dat is onder meer het gevolg van een afname van de intraportuaire goederenstromen. Door een daling van de boord-boordoverslag van aardolieproducten liep ook het transshipment terug met 4% en haalt nog 13% in de modal split.

Fusie

Zeeland Seaports heeft met de Zeeuwse Milieufederatie en Portiz een duurzaamheidsconvenant Ambitie 2030 afgesloten. De voorgenomen fusie met Haven Gent moet de duurzaamheidsambities in het convenant versnellen. Met de Vlaamse en Zeeuwse milieufederaties wordt bekeken hoe de milieuambities grensoverschrijdend kunnen worden uitgebreid.

Koen Heinen