Spoor blijft veruit ‘schoonste’ vervoermodaliteit

Het spoorgoederenvervoer scoort op vlak van milieueffecten op alle fronten beter dan binnenvaart en wegvervoer. Dat blijkt uit een recente studie van de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) naar de uitstoot van CO2, fijn stof en NOx per modaliteit.

De binnenvaart en het spoor worden al langer beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoermodi. Maar terwijl de vergroening in de binnenvaart de laatste jaren zeer actueel is, komen de gunstige milieuprestaties van het spoor minder aan bod. Uit het onderzoek van de CCR blijkt echter dat het spoor, de opwekking van elektriciteit meegerekend, het op alle vlakken beter doet dan de binnenvaart en het wegvervoer voor wat de milieueffecten betreft. Het onderzoek bevestigt dat het spoorvervoer de meest gunstige en aantrekkelijke modaliteit is en blijft voor het veiligstellen van het milieu.

Emissies

De uitstoot van CO2 bij het spoorvervoer bedraagt 10 gram per tonkilometer, tegenover 20 tot 40 gram voor de binnenvaart en 82 gram voor het wegvervoer.

Bij spoorvervoer is de uitstoot van fijn stof nihil, terwijl de binnenvaart 5 tot 21 kg per tonkilometer uitstoot en het wegvervoer 11 kg.

Ook voor de uitstoot van NOx blijft het spoor met 0,009 gram per tonkilometer ver onder de waarden van de binnenvaart (0,17 tot 0,52 gram) en het wegvervoer (0,3 tot 1,8 gram).

Koen Heinen