Sociale problematiek wegvervoer heel hoog op Europese agenda

De sociale problemen in het wegvervoer staan nu bijzonder hoog op de Europese agenda. Dat is gebleken tijdens een hoorzitting vorige week in de commissie TRAN van het EP. Op 4 juni wordt een grote conferentie rond deze problematiek georganiseerd

De leden van de commissie TRAN hebben Fotis Karamitsos, directeur van DG MOVE van de Europese Commissie, gevraagd naar een stand van zaken rond de Europese wetgeving en de sociale aspecten in het wegvervoer. Nadien hebben de parlementsleden ook een gedachtewisseling gehad met Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc over haar werkprogramma voor dit en volgend jaar.. Ook tijdens deze sessie is gebleken dat de sociale problemen in het wegvervoer bijzonder hoog op de agenda staan.

Zoals geweten wil Bulc in 2016 een ‘Road Package’ publiceren, waarin verschillende aspecten worden gebundeld. Niet alleen de sociale problematiek zal er in aan bod komen, maar ook de problematiek rond de marktwerking en die van de handhaving.

Volgens Karamitsos zal ook een herziening van de Eurovignet-richtlijn worden opgenomen, waarbij heffingen nadrukkelijker worden mogelijk gemaakt om het principe ‘de vervuiler betaalt’-toe te passen. Ook zal de problematiek van de cabotage uitvoerig aan bod komen.

Verdeeldheid

Dat de leden van de commissie TRAN zeer verdeeld zijn over deze onderwerpen, bleek tijdens het debat dat daarop volgde. Hoewel ze vrijwel eensgezind zijn over het feit dat de huidige regelgeving moet worden toegepast en dat de postbusfirma’s bestreden moeten worden, zijn ze verdeeld over de keuze tussen de nood aan nieuwe reglementeringen en de nood aan een betere handhaving van de huidige regels.

Ook over de vraag of de sociale omstandigheden van de chauffeurs moeten geharmoniseerd worden, zijn ze erg verdeeld. In sommige (Centraal-Europese) lidstaten vreest men immers dat indien de harmonisatie te ver gaat, de concurrentiepositie van de eigen vervoerders in het gedrang komt. Die verdeeldheid kwam tevens tot uiting toen de Duitse regels rond het minimumloon aanbod kwamen. Zelfs over de definitie van sociale dumping heerst verdeeldheid.

Enorme uitdaging voor Bulc

Eurocommissaris Bulc staat met andere woorden dus voor een reuzenuitdaging. Temeer daar ze in de aanloop tot het ‘Road Package’ ook nog de ‘midterm’ herziening van het Witboek Transport van 2011 voor de kiezen krijgt. Die is voor eind dit jaar voorzien, legde ze uit bij de toelichting van haar werkprogramma voor 2015 en 2016.

Volgens Bulc verdient het ‘Road Package’ de prioriteit. Daarin zullen drie onderwerpen centraal staan, zoals eerder door Karamitsos gesteld: de heffingen op de wegeninfrastructuur, de toegang tot de markt en de sociale aspecten die ze aan de veiligheidsaspecten linkt.

Mogelijk komt er ook een vierde aspect in aan bod, met name de oprichting van een agentschap voor de wegen en het wegvervoer. Dat project lijkt weliswaar nog in een ontwerpstadium.

Conferentie op 4 juni

Het wordt duidelijk dat de sociale problematiek de werkzaamheden van dit en volgend jaar gaat domineren. Daarom wordt een voorbereidende conferentie georganiseerd op 4 juni. Het initiatief komt zowel van Bulc als van haar collega voor Werk en Sociale Zaken, Marianne Thyssen.

Aan de conferentie – die ook werkgroepen voorziet – zullen beleidsmakers, experten en de sociale partners deelnemen. Stakeholders op nationaal en Europees niveau mogen zich inschrijven.