Sociale partners transport stellen coronarichtlijnen sector op

De wegvervoerfederaties en de vakbonden hebben een aantal aanbevelingsrichtlijnen voor de sector opgesteld. Naast de algemene hygiënevoorschriften gaat het om voorschriften voor contact met kaaipersoneel, materieel en over verlof.

De transportfederaties TLV, UPTR, Febetra en de vakbonden ABVV-BTB en ACV-Transcom wijzen er in een gemeenschappelijke verklaring op dat de werknemers er in de sector transport en logistiek voor zorgen dat de winkelrekken aangevuld kunnen worden en dat de ziekenhuizen en apotheken bevoorraad worden. Ze vragen dan ook om hen met het nodige respect te behandelen en de nodige hygiënefaciliteiten te bieden.

De voorbije dagen waren er meldingen van bedrijven die chauffeurs de toegang weigerden tot sanitaire installaties en kaaipersoneel uitte zijn ongenoegen over het niet naleven van de hygiënemaatregelen door buitenlandse truckers op sociale media.

Nationale aanbevelingsrichtlijnen

Samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) hebben de sociale partners uit de transport- en logistieksector een aantal nationale aanbevelingsrichtlijnen opgesteld om de werknemers en de klanten maximaal te beschermen.

Naast de algemene hygiënevoorschriften – zoals handen regelmatig wassen, papieren zakdoekjes gebruiken, hoesten in de elleboog, afstand houden – gaat het ook om een aanbeveling rond contact met kaaipersoneel en met mobiele arbeidsmiddelen en bureaumateriaal.

Ondertekening vrachtbrief

Omdat de ondertekening van de vrachtbrief moeilijk kan zijn rekening houdend met de veiligheidsafstand, wordt aangeraden om steeds eigen schrijfgerei te gebruiken. Voor de ondertekening kan het document op een tafel gelegd worden. Na het ondertekenen neemt de eerste partij afstand en kan de andere partij het document ondertekenen. Het is ook aan te raden om rubberhandschoenen te gebruiken.

Mobiele arbeidsmiddelen en bureaumateriaal

Transpalletten, heftrucks en auto’s moeten regelmatig gereinigd worden. Hetzelfde geldt voor bureaumateriaal dat gemeenschappelijk gebruikt wordt. Het toewijzen van persoonlijk bureaumateriaal is aan te raden.

Ook het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes door meerdere personen tegelijkertijd wordt afgeraden.

Gedwongen verlof verboden

De sociale partners vragen de werkgevers en werknemers om met gezond verstand en rede in onderling overleg het verlof toe te kennen. Ze benadrukken dat gedwongen opname van verlof verboden is. De werkgever kan bij onvoldoende werk tijdelijke werkloosheid aanvragen.

Koen Heinen