Schultz wil geen zaak maken van Watertruck+

Ondanks de ongerustheid in de Nederlandse binnenvaartsector over het project Watertruck+ ziet minister Melanie Schultz van Haegen geen reden om er een twistappel met Vlaanderen van te maken. Ze spreekt van een aanvaardbaar risico.

Dat liet de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu duidelijk verstaan in een antwoord op een vraag in de Tweede Kamer. In Nederland is Watertruck+ door delen van de binnenvaartsector heel negatief onthaald. Zij oordelen dat het project marktverstorend zal werken.

Markt vergroten

“Alleen met dergelijke initiatieven is er in de toekomst een plaats voor de kleine binnenvaart”, repliceerde de minister. Precies voor het innovatief karakter en omdat “de markt achterblijft in investeringen in dit segment kan Watertruck+ rekenen op een inbreng door Europa", voegde Schultz daar aan toe.

Zij beklemtoonde dat het project focust op trafieken die momenteel nog niet via de binnenvaart lopen en op het vergroten van de totale markt voor het vervoer over water, al zette ze die bewering op naam van de Vlaamse overheid en Europa.

Aanvaardbaar risico

Het risico op oneerlijke concurrentie in “een sector die het al moeilijk heeft”, ontkende ze niet, maar ook daar beriep ze zich op de visie van de Europese Commissie. Die vindt dat de “onvermijdelijke inmenging in de markt” die met overheidssubsidies gepaard gaat, “aanvaardbaar is in het licht van de potentiële baten die het project voor de binnenvaartsector kan opleveren”.

Schultz van Haegen verwees verder naar besprekingen die de projectorganisatie Watertruck+ met “Nederlandse branchevertegenwoordigers” zou aanknopen.

 Koen Valgaeren, directeur van het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM), bevestigd dat die contacten er snel zullen komen en niet enkel met koepelorganisatie BLN-Schuttevaer gepland staan. “We zijn samen met onze projectpartners een aantal data aan het afstemmen”, zegt hij. Het VIM was als lead partner van bij de start bij het Watertruckproject betrokken.

Tweede call

Watertruck+ lanceerde vorige maand een tweede call naar operatoren toe die belangstelling hebben om de nog beschikbare duwbakken en duwboten uit de opstartfase te gaan inzetten.

Naar verluidt gaf een vijftal partijen gevolg aan die oproep. Hun dossiers worden momenteel geëvalueerd. Volgens Valgaeren zal het resultaat van die evaluatie in de loop van volgende maand gekend zijn.