Schipper getuigt: “Laagwaterperiode zorgde voor overmoed in de sector”

Uit een studie van het Nederlandse onderzoeksbureau Panteia blijkt dat de binnenvaart vorig jaar duurder werd door zowel de laagwaterperiode als door structurele kostenstijgingen. Volgens Schipper Julien Hoeykens zorgde die periode voor overmoed.

Volgens Panteia lag de kostenstijging vorig jaar tussen +2,6% en +5,6% in vergelijking met 2017. Het vervoer van bouwmaterialen moest rekenen met een kostenstijging tussen +2,8% en +4,3%.

De kostenstijging wordt voornamelijk gerelateerd aan de hogere brandstofprijzen (+10,3% in 2018). Vooral schepen in continue vaart zagen daardoor hun kosten fors toenemen. De brandstofkosten buiten beschouwing gelaten, varieerde de kostenstijging tussen +1,0 en +2,8% als gevolg van de hogere reparatie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.

Gerelativeerd

Een en ander wordt door schipper Julien Hoeykens, met drie schepen actief op de Rijn, gerelativeerd. “De brandstofprijzen zijn inderdaad gestegen, maar zijn ondertussen ook weer gedaald. De situatie is ook afhankelijk van het contract met de vervoerder. Als het schip ‘brandstofvrij’ verhuurd is, dan zijn de brandstofkosten voor de vervoerder”, zegt hij. Wat de structurele kostenstijging betreft, verwijst hij onder meer naar de verzekeringskosten. “Wie veel averij heeft gehad, zal zijn verzekeringspremie zien stijgen. De kosten voor onderhoud en nieuwbouw gaan wel omhoog omdat de werven voldoende werk hebben”, bevestigt hij zoals in de studie staat. “Anderzijds is ook de waarde van de schepen terug omhooggegaan. Mijn zoon heeft vorig jaar een nieuw schip laten bouwen. Vandaag kost dat 350.000 euro meer. Bovendien kan je geen nieuw schip krijgen omdat de orderboeken van de werven volgeboekt zitten”, zegt hij.

Overmoed

De lange laagwaterperiode waarbij meer schepen moesten ingezet worden om hetzelfde volume goederen te vervoeren, heeft volgens Hoeykens voor overmoed in de sector gezorgd. “De bomen reiken tot aan de hemel. Iedereen wil capaciteit bij bouwen tot dat weer tot overcapaciteit leidt. De laagwatersituatie heeft voor een kostenstijging gezorgd voor de vervoerders, maar die waren het goed gewend met zeer lage tarieven”, zegt hij.

Geen kostenstijging in 2019

Volgens Panteia moet in 2019 geen significante verhoging van de kosten verwacht worden als gevolg van onder meer de dalende brandstofprijzen. Die compenseren de hogere arbeidskosten en andere structurele kostenstijgingen, zoals verzekeringen en onderhoudskosten. Daardoor zou het kostenniveau variëren tussen een daling met 0,9% en een stijging met 1,1%.

Koen Heinen