Satellic compenseert problemen update OBU met 185 euro

Satellic zal elke gebruiker contacteren die hinder ondervond bij de misgelopen update van de OBU. Hij krijgt 185 euro per geblokkeerd toestel voor de veroorzaakte problemen. Viapass zal ook geen boetes uitschrijven.

Satellic heeft eindelijk officieel gereageerd op de problemen die sommige OBU-gebruikers ondervonden op 23 april. Die dag was de operator van de kilometerheffing in België begonnen met het uitrollen van zijn laatste update. Dat gebeurde per ‘batch’ (golf).

“Hoewel de update bij een overgrote meerderheid van de OBU's met succes werd uitgevoerd, bleek dat een deel van de OBU's na de herstart geblokkeerd waren. Zodra het probleem werd gedetecteerd, stopte Satellic onmiddellijk met de uitrol van de update en analyseerde wat er fout ging”, meldt het bedrijf.

De updates door Satellic gebeuren in ‘batches’ omdat er 670.000 OBU’s van deze serviceprovider in omloop zijn. Het is niet mogelijk om ze allemaal in één beweging te updaten. In totaal blokkeerden 867 toestellen op 77.700 uit de eerste golf updates. Het zouden er nog iets meer kunnen zijn omdat 4.000 OBU’s uit die eerste golf nog niet aangeschakeld werden door hun gebruikers. Op die toestellen is de update dus nog niet geïnstalleerd.

Compensatie

“Viapass heeft de dienstverlener verzocht zijn verantwoordelijkheid op te nemen”, meldt de intergewestelijke entititeit die de kilometerheffing coördineert en controleert. Dat vertaalt zich in drie maatregelen:

  • Satellic zal alle getroffen gebruikers rechtstreeks contacteren, en ervoor zorgen dat waarborgen zeer snel (tien werkdagen) worden teruggestort. Het proces voor de terugbetaling zal ook vereenvoudigd worden.
  • Dezelfde regel zal gelden voor de terugbetaling van het saldo van de pre-paid bedragen op de OBU’s.
  • Satellic moet ook een faire compensatie aanbieden aan getroffen gebruikers, meldt Viapass. Satellic zal hiervoor proactief en individueel contact opnemen met elke betrokken gebruiker, zegt het bedrijf van zijn kant.

Deze compensatie zal forfaitair zijn. Volgens Benoît Lempkovicz, woordvoerder van Satellic", wordt het bedrag niet openbaar gemaakt. "De compensatie is wel besproken met Febetra en TLV", zegt hij. Volgens hem waren het de twee federaties die erop wezen dat de update aan het mislopen was. "Dankzij die vroege communicatie hebben we snel kunnen ingrijpen en is het aantal geblokkeerde OBU's al bij al beperkt gebleven".

Inmiddels heeft TLV het bedrag van de compensatie bekendgemaakt. "Voor elke door deze update geblokkeerde vrachtwagen zal Satellic een eenmalige compensatie betalen ter waarde van 185 euro ter vergoeding van de extra kosten bij het omwisselen van een OBU", zegt Lode Verkinderen van TLV.

Dat UPTR niet betrokken werd bij de bespreking van de compensatie, wijt Lempkovicz aan de moeilijke communicatie met die federatie. "UPTR had al een bedrag naar voren geschoven (100 euro per uur, red.) nog voor er enige overleg met Satellic had plaatsgevonden. Dan is het wel heel moeilijk om nog iets met hen te bespreken". Volgens hem hadden Febetra en TLV zich wel constructief opgesteld.

Oplossing in testfase

De technici van Satellic zijn nu bezig om een oplossing te ontwikkelen. Maar die bevindt zich nog in testfase, geeft het bedrijf toe. “Op die manier kunnen we binnenkort een gecorrigeerde versie van onze update uitrollen en er opnieuw voor zorgen dat elke vrachtwagen die op het Belgische wegennet rijdt, in overeenstemming blijft met de toepasselijke reglementering”, aldus het persbericht van Satellic, dat duidelijk afgestemd is met juristen.

Callcenter onbereikbaar

Op de sociale media had het bedrijf ook bakken kritiek gekregen omdat het callcenter niet of zeer moeilijk bereikbaar was voor de getroffen vervoerders. Dat was volgens Satellic te wijten aan “de uitzonderlijke configuratie van het callcenter, gezien de bijzondere omstandigheden waarmee de hele wereld op dit moment wordt geconfronteerd”. Hierdoor was het niet mogelijk om alle verzoeken snel te behandelen, “wat de zeer begrijpelijke frustratie van de gebruikers nog vergroot”. Satellic biedt dan ook zijn “diepste verontschuldigingen aan” aan de getroffen ondernemingen.

Geen boetes

Die laatste lopen geen risico op onterechte boetes. Viapass en de gewestelijke overheden zullen ervoor zorgen dat zij die niet krijgen "als ze op dat moment met hun voertuig op de openbare weg reden". Volgens Verkinderen werd die toezegging snel verkregen.

Philippe Van Dooren