Rotterdam test gratis bandenspanningsmeter

Truckchauffeurs kunnen bij het wegrijden van de APMT-terminal op de Maasvlakte Twee, snel en gratis de spanning van de banden van hun vrachtwagen controleren. Sensoren in de grond vertellen hen of die in orde is.

Wanneer de truck met lage snelheid over de sensorenplaten van het meetstation rijdt, analyseert het systeem de ‘voetafdruk’ van de band. Een groene of rode smiley op een lichtbord geeft “binnen een minuut” aan hoe het met de bandenspanning zit. Veel sneller dan wanneer de klassieke methode gebruikt wordt. Dan kan het controleren van alle banden een kwartier tot een half uur duren.

Met een druk op de knop bij de informatiezuil krijgt de chauffeur bovendien een print met de resultaten en adressen van bandenservicebedrijven in de omgeving.

Bereikbaarheid en duurzaamheid

De ‘free tyre check’ is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en de Verkeersonderneming, het samenwerkingsverband dat initiatieven ontplooit om de bereikbaarheid van stad en haven te verbeteren. De meter past tevens in het streven naar duurzaamheid.

“Uit onderzoek blijkt dat dagelijks twee vrachtwagens in de regio Rotterdam een lekke band hebben. 40% van alle pechgevallen onderweg is het gevolg van een lekke band. Ongelukken en pechgevallen met vrachtwagens veroorzaken veel files. De free tyre check helpt beide te voorkomen. Bovendien gaan banden op spanning niet alleen langer mee maar hebben ze ook een lagere rolweerstand. Het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot is daardoor lager dan bij banden met te lage spanning”, onderstreept de initiatiefnemers.

Bedoeling is bij een succesvolle proef ook op andere locaties in de haven dergelijke bandenspanningsmeters te installeren.