Project 'Gemeenschappelijke trailerparkings' mag van start

In de haven van Antwerpen komt er voor een VIM-proefproject een gemeenschappelijke trailerparking. Het is de bedoeling om vanuit Limburg opleggers tijdens de filevrije uren tot daar te rijden en ze overdag naar hun eindbestemming te ‘shuttelen'.

Het project komt na een studie door Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg waaruit bleek dat de wegvervoersector deze parking ziet als een mogelijk alternatief voor de verkeerscongestie op de wegen van en naar de Antwerpse haven. Tijdens de nacht en de dagrand – de filevrije uren – zullen de trailers van en naar de parking gereden worden, waarna ze overdag, volgens de wensen van de verladers, naar hun eindbestemming gebracht worden.

Het project dat in oktober officieel van start gaat voorziet dat een tiental transportbedrijven zullen gebruikmaken van de gemeenschappelijke trailerparking in de Antwerpse haven en dit gedurende een testperiode van twaalf maanden. Het project moet kritische operationele succesfactoren in kaart brengen, alsook eventuele bijkomende voor- en nadelen. De trailerparking zal ruimte bieden aan een dertigtal trailers.

Tien transportbedrijven

Voor dit project werkt het Vlaams Instituut voor de Mobiliteit (VIM) samen met Febetra Antwerpen (Sava), Febetra Limburg (VVL), de Haven van Antwerpen, de VUB en POM Limburg. Een tiental transportbedrijven zullen het systeem uittesten. Met deze bedrijven is een ‘letter of intent’ getekend, maar ze kunnen nog niet genoemd worden zolang er geen contract is getekend. De keuze van de locatie is immers nog niet gemaakt en het kostenplaatje is niet volledig bekend”, aldus projectleider Jan Boonen.

Het project is zopas door het IWT goedgekeurd. Het moet nu verder verfijnd worden. “We kunnen nu beter naar het geschikte terrein zoeken, de overeenkomsten met de bedrijven en de uitbater van het terrein uitwerken en dergelijke meer. In oktober gaat het project officieel van start. Dan zal de VUB de kosten en de baten voor de transporteurs beter kunnen uitrekenen in functie van de eventuele wachttijden aan de terminals, kan er berekend worden hoe leegrijden kan vermeden worden, enz”, zegt Boonen.

Samenwerking

“Tevens gaan we bestuderen hoe deze transportmethode samenwerkingsopportuniteiten tussen de verschillende transportbedrijven kan opleveren.” Volgens hem kan transportbedrijf A zich richten op het transport van en naar het ontkoppelingspunt, terwijl transportbedrijf B het transport van en naar de eindbestemming bestemming voor zijn rekening neemt.

Een eerder concept is niet weerhouden, waarbij de chauffeur zijn trailer overdag tot aan de rand van het congestiegebied brengt en daar op een bewaakte parkeerplaats achterlaat, om de oplegger nadien tijdens de filevrije uren naar de eindbestemming in de haven van Antwerpen te rijden. “Dat was de keuze van de transportbedrijven. We kunnen dat wel later overwegen, steunend op de resultaten van het huidige project” vertelt Boonen.

Locatie

Er moet echter nog vrij veel gebeuren voor het project in de praktijk kan worden omgezet. Ten eerste moet de plaats van de parking bepaald worden. “De locatie moet sowieso op de rechteroever net binnen de rand van de haven moeten liggen, zoals de zone Luithagen of elders in Ekeren of Stabroek. En zeker niet te diep in de haven. Als het terrein is geselecteerd, kunnen de transporteurs hun kosten en baten beter berekenen en kan ook het contract getekend worden met de uitbater van het terrein”, legt Boonen uit.

Nadien kunnen de werken beginnen: er moet een omheining komen, camera’s, een automatische poort met badges, enz. Volgens de projectleider zou dat tegen december of januari achter de rug moeten zijn, zodat het project dan in de praktijk kan worden uitgerold.

“Het wordt een bewaakte maar onbemande ‘drop and go’-parking, enkel voor trailers, liefst geladen”, aldus Boonen. Het project wordt het IWT gesubsidieerd, maar de kosten zullen door deelnemende bedrijven en de Vlaamse overheid gedeeld worden.

Rotterdam

Het idee van zo’n trailerparking is niet echt nieuw. Zo bestaat al ongeveer een jaar in de haven van Rotterdam aan de Theemweg (foto) een dergelijke bewaakte parking met een capaciteit van 107 opleggers. De installatie dient zowel als ontkoppelplek als vaste parkeerplaats. Het is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam.