Proefproject gemeenschappelijke trailerparking gestart in haven

Aan de Ordamstraat in de Antwerpse haven is een gemeenschappelijke trailerparking in gebruik genomen. Dit proefproject van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) moet aantonen hoe zo'n parking kan helpen om voertuigverliesuren te beperken.

Het project, waaraan 11 transportbedrijven deelnemen, is een uitloper van een onderzoek van de POM Limburg in het kader van het Europese project ‘Grenzeloze Logistiek’. Dat onderzoek resulteerde in een Masterplan waarin beschreven wordt hoe een gemeenschappelijke trailerparking er kan uitzien en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden. Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) zorgt voor financiële ondersteuning.

“Die subsidiëring is gebruikt voor de opstart van het project, de omheining van de site, camera’s, en meer. Daarnaast zal die ook gebruikt worden om de baten van het project te onderzoeken in samenwerking met de VUB”, zegt Johan Boonen, projectmanager van het VIM. De deelnemende bedrijven betalen voor een parkingplaats een marktconforme prijs.

De trailerparking biedt plaats aan 38 trailers. “De vraag naar plaatsen was groter dan we hadden ingeschat”, aldus Boonen. De parking bevindt zich op een terrein van Group Joosen en kan nog uitgebreid worden. Bedrijven die niet deelnemen aan het project kunnen rechtstreeks door Group Joosen geholpen worden, aldus Boonen.

Verliesuren inperken

Volgens het VIM verliest een Belgisch transportbedrijf jaarlijks gemiddeld 335 uren per trekker doordat vrachtwagens stil staan in de file, maar ook in wachtrijen bij verladers, ontvangers en terminals. Per trekker gaat het om een verlies van 16.750 euro per jaar. “Geladen of lege trailers kunnen tijdelijk op de gemeenschappelijke parking gestald worden, zodat flexibel omgesprongen kan worden met laad- en lostijden, congestie en wachtrijen. Zo kunnen een pak verliesuren vermeden worden”, benadrukt Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM.

Met het project kunnen volgens hem ook lege ritten opgevangen worden door samenwerking met andere bedrijven. “Bovendien kunnen bedrijven proactief inspelen op de kilometerheffing die in april wordt ingevoerd”, aldus nog Valgaeren.

Aanpassing

“Dit vergt wel een aanpassing in de planning en extra flexibiliteit van de transportbedrijven. Het is een extra stap in de keten. Voor de bedrijven is het even wennen”, zegt Boonen.

De elf deelnemende transportbedrijven zijn Alders Internationaal Transport, Alders Bulk Logistics, Transport Gheys, Handico Trucking, Kiko Trans, Ldh-Trans, Multimodal Transport & Logistics, Schrauwen, Smeetrans, Speltinckx, Transport Goossens, Vintra en Group Joosen.

De andere partners in het project zijn het Havenbedrijf Antwerpen, POM Limburg, SAVA, VVL Febetra en VUB-MOBI.